Må bra Portalen

Medveten närvaro - Mindfulness - Stresshantering - Meditation

Nyhet   •   Jul 27, 2012 15:26 CEST

Mindfulness översätts ofta till svenska med sinnesnärvaro eller medveten närvaro men ingen av dessa ord är egentligen någon riktigt bra översättning av detta begrepp som ursprungligen härrör från buddhistisk tradition.

De författare som försökt definiera mindfulness beskriver ett tillstånd av avsiktlig, icke-värderande uppmärksamhet på nuet.

Det handlar om medveten närvaro i nuet. Att medvetet - avsiktligt - uppmärksamma det som händer i varje upplevelse och ögonblick utan att lägga någon särskild värdering i det.
Tack vare mindfullness kan man ta vara på ögonblicket och därmed utveckla sina fulla resurser. Om man oroar sig för framtiden eller grubblar över det som varit är man fången i sina tankar, tankar som tar en bort från här och nu, från nuet. Om man i stället för ett ögonblick observerar sig själv och ser att man tänker, sä är man inte längre identifierad med sina tankar. Man både är och observerar samtidigt. Man är i nuet.

Mindfulness är ett terapeutiskt förhållningssätt som innebär att man tränar förmågan att vara närvarande i nuet för det är i nuet som vi styr vi våra liv.

Mindfulnessträning består till stor del av olika meditationstekniker som hjälper till att utveckla vår medvetenhet till våra sinnen, tankar och emotioner.

Information om Mindfulness på Må bra Portalen