Tedestrand coaching AB

Mindfulness och andra liknande tekniker sannolikt bra- men vi måste kunna lära ut hur, enkelt!

Nyhet   •   Aug 16, 2015 21:19 CEST

http://www.tv4.se/mindfulness-den-medvetna-n%C3%A4rvaron

Man talar om Mindfulness som lösningen för våra mentala problem i TV4- 19.30 den 16 augusti 2015.

Det mesta som sägs inom mindfulness stämmer med hur det är, men mindfulness kan inte läras ut med endast ord eller på andra ostrukturererade sätt utbrutna ur helheten eftersom psykisk ohälsa är komplex. Vi fortsätter med samma mönster som inte fungerat i 100 år.

Den Svenska munken i programmet talar om att vara i autopilotläge och det är precis sama uttryck jag använder i mina utbildningar för att lösa komplexa livsproblem och hitta friden och lösningen med livet. Men vi lyckas olika. Mina klienter får möjligheten att förstå, munkens klienter kan inte förstå. Det är helt enkelt för mycket information för att samtalet ska kunna användas som verktyg.

Skillnaden mellan munken och mig är att jag har (tvingades/lyckades) skapa en visuell överblick, vilket innebär att lösningen helt plötsligt och enkelt blir tillgänglig för alla. Visuella överblickar är nämligen alltid nödvändiga för människan när det blir komplicerat och många byggstenar.

Munken har inget annat verktyg än ord, på samma sätt som Dalai Lama, därför ser vi inga större förändringar i samhället. Man använder sam grundmetod som Freud en gång sade vara lösningen- samtalet verbalt i kombination med eget tänkande. Man jobbar alltså med extremt små detaljersom inte kan kopplas ihop av människan utan det hjälpmedel som ALLTID används- en visuell övrblic av helheten, karta, ritning, mikroskop, teleskop, flödesscheman, tekniska ritningar i tusental osv osv. Jag känner inte till ett enda exempel där människan löst något komplicerat utan att detta först skapats- vet du?

All komplicerad problematik kräver en visuell överblick. det är redan bevisat inom 1000-tals olika vetenskapliga områden. Trots detta fortsätter psykologin helt omedvetet tala om hur man når medvetenhet på ett sätt som inte kan fungera eftersom människan inte kan hantera större informationsmängder utan denna visuella hjälp, om flertalet ska få hjälp.

Inser vi inte detta snart riskerar vi hela planetens framtid. Psykisk ohälsa som inte åtgärdas smittar av sig i kretslopp, vilket innebär att de som styr inte är i psykisk balans för att förstå hur problem ska lösas- faktsikt på samma sätt, visuella överblickar. Vi är redan där inom många områden, vi formas till omedveten avsikt i de flesta hem och i skolan och därefter är det kört.

När vi väl är präglade/formade/programmerade är det "autopiloten" inom oss som styr. Den autopiloten värderar aldrig något, om det är gott eller ont, bra eller dåligt- Nej, den autopiloten, den styr enbart med järnhand eftersom den styr kretsloppet, tänkande, känsla, handling. Kretslopp är något av det mest kraftfulla i universum. Det är förklaringen till att psykisk ohälsa och ex missbruk nästan aldrig botas. Människor får vacker fortsätta lida, dö i förtid eller ta livet av sig.

Innan den visuella överblicken utvärderats klart och implementeras inom alla områden kommer kretsloppet inte bara inom miljfrågan att drivas nedåt, det kommer att ske inom alla livsproblemsområden, det är en naturlag.

Den visuella överblicken som är skapad hittar ni här: http://psykologiskorientering.se/kartan

Här är skälen rent vetenskapligt om varför detta krävs, skrivet av expert på komplexitet från näringslivet: http://psykologiskorientering.se/media/55a378458f9e4.pdf

En mycket erfaren och erkänd beteendevetare uttalar sig i mitten av denna artikel om den visuella metoden: http://psykologiskorientering.se/media/tidningsklipp_feb2013.pdf

Mina egna intervjuer med de senaste 40 klienter som genomgått den pedagogiska metod jag använder som löserpsykisk ohälsa och andra livsproblem oavsett område- den är redan klar, ska bara läras ut: http://psykologiskorientering.se/media/55a656beb7e18.pdf

       073-810 82 35