Mirror Accounting AB

Mirror Accounting tar över Bilprovningens redovisning

Nyhet   •   Dec 30, 2009 15:57 CET

Stockholm 30 december 2009 – Mirror Accounting tar över Bilprovningens kundreskontra, leverantörsreskontra och redovisning. Outsourcingen av redovisningsfunktionen är ett led i Bilprovningens översyn av organisationen och bemanningen för att öka effektiviteten och därmed konkurrenskraften inför en avreglerad marknad från och med 1 juli 2010. – Mirror Accounting fick högst poäng i vår utvärderingsmodell och vi har därför valt dem som samarbetspartner och leverantör, säger Lotta Löfgren, chef för Finans & Styrning på Bilprovningen.

Bilprovningen och Mirror Accounting har tecknat avtal avseende outsourcing av kund- och leverantörsreskontra, anläggningsregister samt löpande redovisning och månadsbokslut. Avtalet är skrivet på tre år med möjlighet till förlängning och har tecknats efter genomförd offentlig upphandling.

– Vi är mycket glada och stolta över att få Bilprovningen som kund. Vi ser fram emot att få ta hand om och utveckla uppdraget samt att få hälsa medarbetare från Bilprovningen välkomna över till oss, säger Hans Jansson, Head of Outsourcing Services Sweden, på Mirror Accounting.

– Vi utgick från en utvärderingsmodell i vår upphandling där vi poängsatte pris, kvalitet, kompetens och förmåga/erfarenhet av personalövergång. Till slut valde vi Mirror Accounting eftersom de bäst motsvarade våra krav, säger Lotta Löfgren.

– Mirror har stor erfarenhet av liknande uppdrag, utarbetade och beprövade rutiner för personalövertagande, erbjuder ett team vars samlade kompetens bedöms väl svara mot det som krävs för det aktuella uppdraget samt rutiner för intern och extern kvalitetssäkring. Allt detta i kombination med ett konkurrenskraftigt pris, skriver Bilprovningen i sitt tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling.

För mer information:
Hans Jansson, Head of Outsourcing Services Sweden, Mirror Accounting, telefon 08-54 66 12 03/
e-post hans.jansson@mirroraccounting.com

Om Mirror Accounting

Mirror Accounting är en ledande leverantör av ekonomi-, redovisnings- samt rådgivningstjänster i Sverige och Norge till stora och medelstora kunder.

Mirror Accounting besitter en unik erfarenhet och kompetens som outsourcingleverantör samt som rådgivare inom effektivisering av redovisnings- och ekonomiprocesser och utveckling av outsourcingavtal. Vi har kontor i Oslo, Stockholm, Umeå och Vilnius. 

Mirror Accounting har ca 300 anställda.