Familjeterapeuterna Syd AB

Moa Kristensson, Barn & ungdomspsykoterapeut

Nyhet   •   Feb 20, 2017 09:00 CET

I vår tid känner sig många familjer med barn som inte mår bra övergivna av vården. Barn & ungdomspsykoterapi är en bristvara i Sverige idag. Vår nya medarbetare Moa Kristensson erbjuder barn och ungdomar psykodynamisk terapi tillägnad dem. Samtalen hos Moa kan göra skillnad. 

Jag är socionom sedan 1983. Efter examen började jag arbeta inom socialtjänsten i Burlövs kommun. De första åren var de främsta arbetsuppgifterna att utreda och stödja barn, unga och vuxna som hade svårigheter i sina familjer eller med olika former av drogberoende.

1986 började jag arbeta med familjerätt och familjehemsvård. Familjerätt innebär utredningar och stöd bl.a. gällande boende, vårdnad och umgänge. Tjänsten innefattade även s.k. samarbetssamtal med föräldrar och vårdnadshavare samt stödkontakt med barn och ungdomar.

Som familjehemssekreterare rekryterade, utredde, handledde och utbildade jag familjehem som tog hand om barn och unga när de inte kunde bo kvar med sin familj.

Efter tretton år i Burlöv sökte jag mig till Lunds familjesektion och ett par år senare till Malmö kommun. Även då som socionom inom familjerätt och familjehemsvård.

2002 började jag som kurator vid SUS (Skånes universitetssjukhus). Där mötte jag föräldrar till barn med hörselnedsättning samt barn, unga och vuxna med olika hörselskador och svårigheter i samband med dem.

Jag arbetade även med patienter som drabbats av cancer och hade stödkontakt med deras närstående.

Sedan ett par år är jag kurator inom palliativ vård. Det innebär att jag möter människor i livets slutskede. Här har jag kontakt både med patienter och närstående för att stödja dem i en tid av kris och svår sorg.

Jag har handlett personal vid olika kliniker inom SUS och har haft flertalet socionomstudenter.

Genom åren har jag studerat vidare bl.a. i sexologi, existentiell psykologi samt tagit magister-examen. Den grundläggande psykoterapeututbildningen läste jag vid St. Lukas utbildningsinstitut.

Nu läser jag vid Lunds universitet för att bli legitimerad psykoterapeut i psykodynamisk psykoterapi, PDT, med inriktning barn och unga.

Under utbildningen bedriver jag psykoterapi under handledning. Jag har möjlighet att ta emot barn, unga och vuxna för kortare eller längre kontakt. Om Du vill komma i kontakt med mig så når Du mig via Familjeterapeuterna Syds expedition på 040-782 11 eller info@familjeterapeuterna.com