Modity Energy Trading AB

Modity fokusbrev-Gasmarknaden

Nyhet   •   Sep 11, 2014 20:17 CEST

I detta månadsbrev vill vi ge er en bra insikt i hur gasmarknaden fungerar och vad som styr utbud, efterfråga och prissättning. Vi koncentrerar oss främst på Sverige och Europa men kommer även in på den globala situationen när det gäller prissättning.

Prissättningen av gas har förändrats markant de senaste åren och speglar idag till högre grad utbud och efterfråga på marknaden. Import av LNG påverkar utbudet allt mer och där kommer vi bl.a. in på utvinningen av skiffergas i USA.

Gaspriserna har den senaste tiden varit mer volatila än normalt vilket bl.a. beror på konflikten mellan Ryssland och Ukraina där hot finns kring leverans av gas till Europa i vinter. Detta har lagt på en betydande riskpremie på gaspriset. Vi går i detta fokusbrev igenom vad det här kan innebära. På längre sikt vänta skillnaden mellan gaspriserna i USA och i Europa att minska något, dock kan ökad användning av gas i Europa hålla emot en eventuell prisnedgång.

Se bifogad pdf för hela fokusbrevet