Modity Energy Trading AB

Modity månadsbrev - Uppföljning av profetior för 2015

Nyhet   •   Jan 05, 2016 09:41 CET

1. "Oljepriset har fördubblats per den 31/12 2015"

Oljepriset var den 15 jan $47,7/fat (Brent front month). Det har inte fördubblats sedan dess… Oljan steg visserligen ganska kort därefter. Den 6:e maj var priset uppe på $67,8/fat men därefter gick det utför igen och från juli har fallet varit kraftigt till dagens pris på under $40/fat. Den minskning av produktion, som vi med flera trodde skulle bli en följd av de låga oljepriserna, har vi ännu inte sett. Ett "krig" om marknadsandelar har istället varit fallet. Inte heller har de låga oljepriserna ökat efterfrågan i den utsträckning vi trott och andra faktorer har haft större påverkan. Nu börjar vi se fler och fler tecken på att produktion är på väg att avta och efterfrågan har också ökat på många håll. Framförallt minskar investeringarna. Det bör börja balansera oljemarknaden redan under nästa år men det kommer ta tid och vi har även vissa länder som ökar sin produktion och export (bl.a. Iran). Oljepriserna bör börja stiga under året men någon fördubbling blir det nog inte tal om på ett tag.

2. "Ryssland inleder militär intervention i någon av sina grannländer"

Ryssland hade redan annekterat Krim när detta brev kom ut så vi pekade alltså på att landet skulle komma att inleda militär intervention i något annat av sina grannländer. Någon direkt invation har vi inte sett men den 28:e juli 2015 placerade Ryssland trupper längs oljepipelinen Baku-Supsa i Sydossetsien, en utbrytarrepublik från Georgien som inte är erkänd av omvärlden, utan Georgiskt territorium. Ryssland har i praktiken flyttat sin gräns söderut och får kontroll av dryga 2km av oljepipelinen. Sanktionerna mot Ryssland, till följd av agerandet i Ukraina, fått konsekvenser på den ryska ekonomin. Dessutom har de försämrade relationerna med Ukraina, med EU och med övriga länder gjort att framtida energiintäkter för Ryssland blivit mer osäkra. Fler och fler länder tittar på alternativ till rysk gas och har testat och ökat flödet på andra håll. Hotet om att Ryssland ska inleda militär intervention i ytterligare grannländer är inte borta men just nu överskuggas detta hot av andra mer direkta problem och hot.

3. "Vattenfalls tyska verksamhet köps av tyska staten"

Tyska staten är inte en av spekulanterna på Vattenfalls tyska kolkraftverksamhet (inkluderar 7,8 GW elproduktionskapacitet). Greenpeace tillkännagav under året att de ville köpa verksamheten för att få stopp på brytningen. Greenpeace är dock inte längre aktuell som köpare utan det senaste vi har sett är att två tjeckiska bolag är spekulanter, bl.a. det tjeckiska kolbolaget Czech Coal Group och tjeckiska energibolagen Cez och EPH. Det tyska energibolaget Steag har också omnämnts tidigare som eventuell spekulant. Företagen har nu till torsdag på sig att lämna sina första anbud.

4. "Svensk vindkraftproducent går i konkurs"

Vi förutspådde detta på grund av de fortsatt mycket låga el- och elcertifikatpriserna. Vi har under året haft flera konkurser. Här är några av dem.

- WindEn: Mattssongruppen hade inte såld några vindkraftverk på över ett och ett halvt år. De rekordlåga elpriserna är en stor anledning. 2009, när bolaget startades var framtidstron en helt annan.

- Boliden Wind Power: Lämnade i mars in en konkursansökan till Skellefteå tingsrätt.

- Samkraft: Ägs av Gävle, Sandviken och Hofors kommuner och räddades under en konkurs genom en nyemssion. Bolaget var hårt belånat och hade tvingats skriva ner värdet på tillgångarna med 60 miljoner kronor. Sandviken Energi har redan skrivit ner värdet på sin andel i Samkraft från 17 miljoner kronor till noll skriver Arbetarbladet.

- Vindparken Vänern krävde också tillskott på totalt 80 miljoner kronor från sina ägare Karlstad och Hammarö kommun för att kunna fortsätta sin verksamhet. Det var inte första gången man har fått gå in med kapitaltillskott.

5. "Priset på utsläppsrätter fördubblas per den 31/12 2015"

Priset på utsläppsrätter var den 15 jan €7,2/t. Den senaste tiden har EUA (dec-16) handlats runt €8-8,5/t, en ökning men uppenbarligen långt ifrån en fördubbling… Man har under året beslutat om "Market Stability reserve", en åtgärd som alla analytiker är överens om kommer balansera marknaden och därmed bör leda till kraftigt höjda priser på CO2. Än så länge ser vi inte detta i marknadspriserna men vi tror fortsatt på stigande priser. Läs mer i våra tidigare månadsbrev.

6. "Amerikanska storbanken Wells Fargo tvingas till nödlån av amerikanska staten"

Wells har tidigare lyft nödlån från amerikanska staten under finanskrisen. Statement har grund i att de under 2014 har stått som stora köpare av amerikanska statspapper i takt med att FED reverserat sina kvantitativa stimulanser under senare delen 2014 och 2015. Om inte amerikanska ekonomin utvecklats så starkt som den gjort 2015 med räntehöjning i sikte, fanns en överhängande risk att Wells exponering mot amerikanska statspapper kunde vara förlustbringande under 2015. Eftersom Wells dessutom inte har samma möjligheter till obligationsutgivning som t.ex. Goldman Sachs och Bank of Amerika står de längst fram i kön till nödlån vid sämre ekonomisk utveckling. S&P sänkte betyget för Wells 3:e december 2015.

7. "Utvinningen av skifferolja i USA halveras under året"

Utvinning av olja i USA har totalt sett minskat under året. Ökningen från nya källor är mindre än minskningen från gamla. Totalt har oljeproduktionen minskat med 116 tusen fat/dag vilket är mindre än de flesta trott med dessa låga oljepriser. Minskningen av antal oljeriggar är dock mer dramatisk och till och med över vår profetia. Antal riggar har mycket mer än halverats under året. Anledningen till att produktionen inte har minskat i samma takt är att produktionstakten per oljerigg har ökat kraftigt (effektiviteten har ökat). I den senaste World Energy Outlook trycker man dock på att investeringstakten faller kraftigt vilket kommer synas i produktionstal längre fram.

8. "Det blir is på Öresund nästa vinter"

Här kan vi nog inte säga annat än att det är inte troligt… Just nu har vi mildaste vintern på väldigt många år och säsongsprognoserna visar inte på någon långvarig vargavinter. De flesta tecken tyder enligt dessa på en fortsatt mild vinter men det finns vissa delar som visar att det kan bli några kalla perioder under den senare delen (mitt jan/feb). Just nu har vi faktiskt fått in ett högtryck från Sibirien som ger kraftig kyla men samtidigt finns kraftigt lågtryck på andra sidan. Vi räknar inte med att kunna åka skridskor från Malmö till Köpenhamn denna vinter...

9. "EURSEK samt USDSEK når 10.00"

Detta påstående var främst baserat på hur den tekniska analysen såg ut i december förra året. Om vi ändå ska försöka argumentera för tanken så vore EURSEK på 10 helt rimligt om Riksbanken haft offensivare försvar av inflationen, dvs. större räntesänkningar än nuvarande. Detta samtidigt som Euro-området skulle fortsatt utvecklas positivt som det såg ut vid slutet av 2014. Istället blev det ju Greklandskris nr 2 i somras och ytterligare ECB-stimulanser vilket försvagat EUR istället. Även USDSEK på 10 hade också kunnat vara möjlig med offensivare Riksbank och betydligt starkare utveckling av amerikanska ekonomin, dvs snabbare räntehöjningstakt än nu aviserat. Nu har vi inte haft denna utveckling och EURSEK handlas nu på ca 9,25.

10. "Modity köper E.ON:s vattentillgångar i Norden"

Det har vi inte gjort… Men vi har gjort mycket annat under året. Stoltast är vi över våra nya kunder där vi bl.a. har Varberg Energi, Bodens Energi, Landskrona Energi, Trelleborgs Energiförsäljning, Helia Energisalj och Pågen. Hos befintliga kunder har vi fått möjlighet till utökad diskretionär förvaltning vilket vi ser som ett förtroendebevis. Vi har dessutom fortsatt att öka vår kompetens med ytterligare ett antal nyanställningar. Under året har vi även blivit balansansvariga i Danmark och i Tyskland och vi har fått medlemskap på EEX för utökad kontinental handel.

Vi återkommer med nya profetior för 2016 i slutet av månaden.

Vi på Modity Energy Trading önskar er alla en riktigt god fortsättning på det nya året!