Modity Energy Trading AB

Moditydagen den 25 september - Ukraina/Ryssland, gas, kärnkraft, förnyelsebart, elpriser…

Nyhet   •   Sep 19, 2014 15:53 CEST

Följ oss på Twitter: #Moditydagen

Oroligheterna i Ukraina påverkar bränslepriser kraftigt. Vissa analyser visar att riskpremien på gaspriset på grund av denna konflikt är ca 5 p/th eller ännu högre för vintern. Det är egentligen två faktorer man är orolig för. Dels är det mandatet som Ukrainas president fick den 14 augusti att kunna
stoppa Rysslands gas till EU som går genom Ukraina och dels är det att Gazprom inte kommer återuppta leveransen av gas till Ukraina pga en dispyt kring obetalda gasfakturor. Då är man rädd för att Ukraina kommer kunna ta en del av den gasen som flödar genom landet för eget bruk. Energy Aspect menade dessutom i förra veckan (enligt Montel) att ett längre leveransstopp av rysk gas till
Europa skulle kunna få de europeiska gaspriserna att fördubblas. Löser sig konflikten finns dock stor nedsida på gaskontrakten då gaslager i Europa är mycket välfyllda.

På Moditydagen den 25 september kommer vi höra Jan Leijonhielm, fd ansvarig för Rysslandsforskningen vid Försvarets forskningsinstitut (FOI). Han ska tala om Rysslands energipolitik och vad det kan innebära i framtiden för omvärlden. Det är alltså en i dagsläget mycket aktuell fråga som kommer få stor påverkan på energipolitiken och priserna även i Europa.

På närmare håll har vi det svenska valet som precis har gått av stapeln och frågan är väl i dagsläget om något är klarare kring framtidens energipolitik i Sverige. I media framgår att samtal kring en blocköverskridande energiöverenskommelse är på gång att diskuteras igen men hur sannorlikt är
egentligen detta? I dagsläget räknar man i analyser och prognoser med en nedstängning av vissa kärnkraftverk redan i mitten av 2020-talet och resterande före år 2045. Det syns direkt i elpriset och de flesta räknar då med att gaskraftverk kommer få en större del i vår energimix med betydligt högre
elpriser som följd. Hur sannolikt är det att ny kärnkraft kommer få byggas? När kommer nuvarande att stängas ner? Är naturgas ett realistiskt alternativ? Kommer elcertifikatsystemet att förlängas? Dessa är några viktiga frågor för energimarknaden.

Samtidigt byggs det kablar som gör att våra nordiska elpriser blir allt mer beroende av energimixen i Europa och därmed också av bränslepriser. Där kommer också det europeiska v alet in i bilden. Hur ser det ut efter EU-valet i våras? Har förutsättningarna för ett högt klimat- och miljömål med högre priser på utsläppsrätter förändrats? Vilka är de viktigaste frågorna som rör energipolitik i EU just nu? Vi kommer på Moditydagen få lyssna även till Jessica Henryson, enhetschef för Westanders klimat och energifrågor. Här hoppas vi få svar på en del av våra frågor kring energimarknaden och hur
förutsättningarna ser ut efter supervalåret?

Dessutom har vi Moditys chef för handlarbordet, Ola Rosengren. Tidigare ansvarig bränsle- och optionshandlare på Merrill Lynch respektive Barclays Capital i London. Han kommer bl.a. prata om risken för höga gas- och oljepriser i framtiden. Vad händer om konjunkturen svingar upp igen och Kina och andra asiatiska länder fortsätter växa i samma snabba takt…?

Följ oss gärna på Twitter #Moditydagen om du inte kan vara med oss på plats! Och håll ögonen öppna för nästa års Moditydag…