Rstudio for architecture AB

Mölndal Galleria växer fram intill SCA-huset

Nyhet   •   Okt 14, 2016 14:28 CEST

Mölndal Galleria börjar ta form och är en central del i den stora omvandlingen av Mölndals centrum. Just nu monteras stommen och följs snart även av fasaderna. Projektet utvecklas av Citycon och NCC och projekteras av Rstudio for architecture AB och Krook och Tjäder AB. Gallerian väntas stå klar till 2018.

Mölndal Galleria består av 70 butiker, restauranger och caféer och skall vara den självklara handels- och mötesplatsen för alla som bor och jobbar i närheten. Gallerian ska vara ett föredöme för stadsutveckling som kompletterar den befintliga handeln och gör innerstaden till en levande handels- och mötesplats. Gallerian ska kännas som en naturlig del av Mölndals innerstad och vara en källa till stolthet för kommunens invånare.

Strukturen i Mölndal Galleria kompletterar den befintliga gatustrukturen med nya passager till och från viktiga platser och stråk. En naturlig övergång från gata till galleria bildas då gatans fasader fortsätter runt entréhörn och vidare in i gallerian. Även andra element av staden fortsätter in så som stråk och platsbildningar vilket skapar en integrerad och levande del av staden.

Se filmen om Mölndal Galleria (från NCC):