Diosentic Systems AB

Mölndals stad följer upp Vuxna Missbrukare med nytt uppföljningsverktyg

Nyhet   •   Mar 26, 2012 16:39 CEST

UIV används för insatser baserade på biståndsbeslut som pågått minst en vecka. Klienten skattar själv efter avslutad insats om den givit bättre förutsättningar att hantera livsområden där det finns ett förändringsbehov, samt hur kvaliteten på insatsen upplevts. Socialsekreteraren gör också en egen bedömning. De 50 frågorna besvaras i en dialogintervju och samlas i en nationell databas tillgänglig för användare i realtid. Från start kan man dra nytta av tidigare inmatade erfarenheter som omedelbart ger stort värde för verksamheten – små som stora kommuner.

Frågorna

Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar effekten av insatsen. Livsområden omfattar missbruk, familjerelation, boende, arbete, utbildning, sysselsättning, ekonomi, intressen, fysisk och psykisk hälsa,
rättsliga förhållanden, vardagliga sysslor och föräldraförmåga.

Syftet med dioevidence™ - UIV
är att ta reda på brukarnas uppfattning om:

- insatsen bidrar till bättre förutsättningar att hantera livsområden där det finns förändringsbehov
- hur insatsen utförts (tjänstekvalitet)
- vilka förändringsbehov har klienterna
- vilka insatser som ges till olika målgrupper
- socialsekreterarnas uppfattning om samverkan, m.m.

Vad ger det – nyttan?

- UIV ger handläggaren en struktur för intervjun och en delaktighet som uppskattas av brukarna,
- UIV ger handläggare möjlighet att söka efter vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån brukarens förändringsbehov,
- UIV ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp,
- UIV visar vilka vårdgivare som har goda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling,
- UIV ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
- UIV bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre.

Vad är dioevidence™?

dioevidence™ är ett moduluppbyggt uppföljningssystem för verksamheter som kan hantera valfritt område.

Idag erbjuds moduler för uppföljning inom socialt arbete kring insatser för vuxna missbrukare med Göteborgs Stad som största kundreferens. Barn och unga (Vård och Boende) och för Psykiskt Funktionsnedsatta.