Gar-Bo AB

Möt Gar-Bo i Almedalen

Nyhet   •   Jun 26, 2014 10:28 CEST

Hur undviker du fuskbyggare? (30/6)
Småhusentreprenader innebär ofta att konsumenten gör sitt livs största investering med en alltför tunn kravspecifikation, och lägger allt i händerna på en entreprenör – som kanske inte har tillräcklig utbildning eller erfarenhet. Under seminariet diskuterar bank, försäkringsbolag och byggbranschintressenter vilka konsekvenser det får och hur situationen kan förbättras. Hur skyddas konsumenterna från dåliga entreprenörer? Ska försäkringskostnaden påverkas av entreprenörens kunskaper? Vad kan banken göra? Ska möjligheten till lån eller räntekostnaden påverkas av den entreprenör som valts? Är det för billigt att bygga småhus? Bör samhället kräva certifiering av entreprenörer?

Deltagare
Gunnar Jönsson, VD, Fiskarhedenvillan.
Daniel Liljeberg, Chefekonom, Villaägarnas Riksförbund.
Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank.
Peter Wipp, VD, Gar-Bo.

Moderator
Pontus Herin

Plats
Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Datum och tid
30/6 2014 14:00 - 15:00

Hashtag
#garboalmedalen

------

Hur ska FoU inom byggbranschen öka? (1/7)
Byggbranschen är känd för obefintlig FoU och negativ produktivitetsutveckling. Intressenter från byggbransch, forskning och politik diskuterar kring varför satsningar på FoU är så låga trots branschens avgörande samhällsfunktion. Seminariet försöker besvara frågor som vem eller vad driver utvecklingen? Vad borde utvecklas ur ett samhällsperspektiv? Varför är satsningar på FoU så låga när branschen har en så avgörande samhällsfunktion? Vilken roll spelar kommunpolitiker? Vad händer om möjligheten till markanvisning och byggrätt är drivkraften istället för innovationer och kunnande? Vilket ansvar har stat, kommun respektive bransch? Hur ska satsningar öka?

Deltagare
Jonas Nygren (S), Kommunstyrelsens ordförande, Sundbyberg.
Oscar Öholm (M), Bostadspolitisk talesperson, Moderaterna.
Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.
Magnus Meyer, VD, WSP.
Peter Wipp, VD, Gar-Bo.

Moderator
Maria Wetterstrand

Plats
Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Datum och tid
1/7 2014 15:00 - 16:00

Hashtag
#garboalmedalen