Translation Theme Park

Möt konstnären: Fumiko Kobayashi

News   •   Sep 16, 2014 23:52 CEST

FUMIKO KOBAYASHI arbetar ofta platsspecifikt med resterna efter människors liv, de ting som lämnas stumma åt entropin. Kobayashi ger röst åt tingen, som genom hennes skulpturkollage bereds nya ordningar att verka i. Under Translation Theme Park visas videoverken NESTKASTEN och A NEW CONSTELLATION som följer en kamp med och mot tingens tröghet, där nedmontering och uppbyggnad blir en del av samma process (katalogbilder: videostills från utställningsverken). Kobayashi pekar på det faktum att föremålen i våra liv framträder som tydligast när de är förlorade, som i det kaotiska spillmaterialet efter tsunamin i 2011 som bildar ram för det omfattande verket 1000 LEGS, CULTIVATING FRUITS. Kobayashis verk knyter på så sätt an till det nationella katastrofläget som under ytan fortfarande präglar Japan.