Vita 34

Möt Sofia Forslund, barnmorska och utbildningsansvarig för StemCare i Sverige

Nyhet   •   Dec 11, 2015 08:18 CET

Vi har intervjuat Sofia Forslund om hur en uppsamling av stamceller via navelsträngen går till, och vad som händer efter att man som blivande förälder har bestämt sig för att ta vara på denna unika möjlighet.


Hur går det till efter att föräldrarna valt att samla upp och spara sina barns stamceller?

- Det är en mycket enkel process. Först måste föräldrarna beställa ett förlossningspaket via vår hemsida eller per telefon. Därefter levereras paketet via posten inom några dagar och det innehåller allt material som barnmorskan behöver vid uppsamlingen. Föräldrarna registrerar den unika streckkoden som finns på paketet och fyller i en del papper som finns med i paketet. När förlossningen startar ringer föräldrarna till vår barnmorska på en så kallad HOTLINE, som har öppet dygnet runt, året om och berättar att de nu åker in till förlossningen.

Hur går det till under och efter själva förlossningen?

- Föräldrarna tar med sig förlossningspaketet och har sedan en kontinuerlig kontakt med vår personal om förlossningens fortgång. När sen vår barnmorska kommer till förlossningen får hon paketet och förbereder sig för att uppsamla navelsträngsblod 1-2 min efter förlossningen. Blodet samlas upp genom att en kanyl sticks in i navelsträngsvenen och blodet får rinna ner i en speciell uppsamlingspåse. Proceduren är helt smärtfri för både mamma och barn och tar bara några minuter. När uppsamlingen är klar lämnas paketet till föräldrarna i väntan på transport till vårt laboratorium i Gentofte, där cellerna analyseras och blodet fryses ned. Föräldrarna mottar mail efter att provet inkommit till laboratoriet och kan se vad slutresultatet blev. Därefter tar de ställning till om de vill långtidsbevara de nedfrysta stamcellerna tills barnet blir myndigt och själv kan ta ett beslut om de önskar en förlängd bevaring.

Vad är det som gör StemCares metod och service unik?

- Vi erbjuder specialutbildade barnmorskor och en mycket omhändertagande fullservice då vi är mycket noga både inför och under själva uppsamlingen i samband med förlossningen. StemCares egenutvecklade arbetsmetod säkerställer en helt korrekt uppsamling av stamcellerna via det nyförlösta barnets navelsträng, vilket även tryggar kvalitén och att rätt mängd av de uppsamlade stamcellerna tas tillvara. Vi är där på uppdrag av föräldrarna och stör inte en redan hårt pressad förlossningspersonal. Att spara sitt barns stamceller hos oss innebär dessutom tillgång till dessa och våra barnmorskor 24 timmar om dygnet alla dagar på året i fall ett akut behov skulle uppstå.

Det pågår på vissa håll en debatt kring avnavlingen, vad har du att säga om den? 

- Avnavlingsdebatten är intressant och ska tas på allvar. Vi arbetar med att uppsamla efter 1-2 minuter, då det tillgodoser att barnet får de flesta fördelarna med en lite senare avnavling, samtidigt som möjligheten finns att samla upp blod från navelsträngen. Om barnet mår bra vid själva förlossningstillfället, finns det ingen anledning till att vi inte ska kunna göra en korrekt uppsamling av stamceller från barnets navelsträng. Och som barnmorska på StemCare har vi till uppgift att säkerställa uppsamling av barnets navelsträngsblod vid förlossningen - eftersom det har våra kunder själva valt. Det är vårt professionella ansvar att ge vägledning om vad vi kan göra för att en uppsamling ska lyckas. Tyvärr, är chanserna för en lyckad uppsamling efter att pulsationerna slutat lika med noll. Efter 3 minuter finns det en hög risk för misslyckande. Därför arbetar vi med att uppsamla efter 1-2 minuter. Vi har valt att arbeta efter WHO: s generella riktlinjer och dessa rekommendationer tar inte hänsyn till om navelsträngsblod ska samlas upp eller inte, avslutar Sofia Forslund.


Kort om Stamceller

Idag används stamceller från navelsträngen primärt för att behandla blod- och blodrelaterade sjukdomar, vilket omfattar cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immun-systemet som tidigare traditionellt behandlades med benmärgstransplantationer. Dessa omfattar både elakartade och icke elakartade blod- och blodrelaterade sjukdomar.