Telemanagement Sverige AB

Möt Telemanagement - Offentliga Rummet 20-22 maj

Nyhet   •   Maj 13, 2014 09:42 CEST

Offentliga Rummet i Karlstad 20-22 maj 2014, konferensen om verksamhetsutveckling.

Denna gång är det Karlstad kommun som står som värd för det  "Offentliga Rummet 2014" som arrangeras för 17:e gången.

Årets konferens innehåller seminarier, föreläsningar och utställare som diskuterar olika aspekter kring verksamhetsutveckling i det digitala samhället. Syftet är att skapa en enklare, öppnare och mer effektiv offentlig sektor.

Passa samtidigt på och träffa vår representant Lars Hultman, Kundansvarig offentlig sektor så får du färsk information hur vi kan bidra till arbete med att skapa en effektivare offentlig sektor.

Några av de aktuella ämnen som du ska passa på och prata med oss om är ;

Medborgarservice i världsklass

Etablering  eller utveckling av kontaktcenter.

Står Ni begrepp att etablera ett kontaktcenter eller kanske har behovet att utveckla ert befintliga. Ja då är vi den rätta partnern för er. Vi har mer än 20 - års erfarenhet inom området  från såväl offentlig som privat verksamhet och vi vet hur man skapar en medborgarservice i världsklass!

Vi erbjuder seminarier, förstudier, projektledning, expertstöd till ledningen, ärendekartläggning med analys och utveckling av processer i kontaktcenter och kvalitetsmätningar. Vi hjälper även  till med kravställning och upphandlingsstöd av kontaktcenter system och  lösningar.

Några exempel på offentliga verksamheter som vi arbetar med är;
Örebro kommun, Värmdö kommun, Telge Energi, Stockholm Stads parkering, Storstockholms Lokaltrafik m.fl

Affärsstöd ICT

Rätt innehåll -  Rätt avtal - Rätt pris

Oavsett arbetsplats är välfungerande ICT-lösningar en framgångsfaktor och det som i dag driver utvecklingen är framförallt mobilitet.
Tidigare var utmaningen inom informationsteknologiområdet att hantera olika tekniska plattformar. Nu handlar det om att kravställa och hantera tjänster, produkter , affärsmodeller, avtal och inte minst olika leverantörer.

Informations- och kommunikationstekniken (ICT) är det viktigaste strategiska området för att en organisation ska kunna nå sina mål. Det är vid upphandlingen som visionen ska realiseras. Blir inte resultatet det förväntade kan konsekvenserna bli stora.

Det handlar om att göra en upphandling på rätt sätt, med rätt innehåll och hitta besparingar, samtidigt som man måste veta hur tekniken kan förbättra effektivitet och generera ett mervärde. Därför är det naturligt att använda sig av spetskompetens när det är aktuellt med en upphandling.

Som oberoende affärskonsult har Telemanagement djup kunskap, erfarenhet och insikt om upphandlingar och avrop från Kammarkollegiets ramavtal;

  • Kommunikationssystem och lösningar inom ICT
  • Mobila system, telefoni och IP-telefoni
  • Datakommunikation, tele- och video- konferenslösningar och kontaktcenters
  • Unified Communication, CRM-system, IT-infrastruktur, IT-system
  • Drift-, förvaltningstjänster och outsourcing.
  • WAN

Några exempel på aktuella offentliga uppdragsgivare inom området  är,Göteborgs stad Sundbyberg stad, Norrtälje kommun, Nykvarns kommun, Kristinehamns kommun, Landstinget i Östergötland, Sida, Riksrevisionen, Skolinspektionen m.fl.