Infotech Umeå

Möter den digitala utmaningen

Nyhet   •   Dec 04, 2015 15:19 CET

Digitaliseringen och nya affärsmodeller utmanar dagens företag och industrier. Satsningen Digital Capabilities Forum vill dyka djupare in i de digitala utmaningarna och hitta gemensamma effektiva sätt att möta dessa.

Med ett antal seminarier och workshops i Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Skellefteå och Luleå väcks nu frågorna på ett mer konkret sätt. Umeå var nyligen det första nedslaget på den miniturné som Digital Capabilities Forum gör.

– Vi tror att det är en extremt viktig fråga hur vi klarar den digitala transformationen. Något som innebär stora utmaningar men också är en möjlighet för oss att ta nya konkurrenskraftiga globala positioner. Det gäller att höja vårt gemensamma innovations- och tillväxttempot, säger Per Levén, en av initiativtagarna till Digital Capabilities Forum.

Under gruppsamtalen diskuterade det trettiotal deltagare som var med under dagen frågor som Vilka branscher förändras mest av den digitala transformationen? Vilka förutsättningar finns att klara det? Finns det brister i resurser för att klara det nya?

– Vi tror det här är början på en resa med den digitala utmaningen, säger Per Levén.

Digital Capabilities Forum
Engagerande samtal kring digitala utmaningar. I mitten Katarina Edvall, Swedbank, och Magnus Burvall, Syntesia.

Långsiktigt arbete

Magnus Burvall är tillsammans med Per Levén en av de drivande krafterna bakom satsningen och han ser också framför sig att detta är början till ett långsiktigt arbete kring digitalisering.

– Den stora möjligheten som dessa träffar ger är att vi får prata med företagare och andra aktörer. Vi får veta om de tycker att digitaliseringen är viktig för regionen och hela Sverige. Dessutom får vi höra vilka styrkor och svagheter som finns i regionen och vilka satsningar som bör göras för att Norrland ska bli en betydelsefull partner inom digitalisering.

– Det finns ett engagemang och en rörelse kring frågorna och jag hoppas att vi kan få ett långsiktigt arbete som leder till att företagen gör nya och bättre affärer, säger Magnus Burvall.

Under dagen medverkade flera deltagare med inspel. Per Levén, ProcessIT och Umeå universitet, Ulf Hedestig, Umeå universitet, Robin Norrman, ProcessIT, Magnus Burvall, Syntesia, Emanuel Dohi, Dohi, och Annelie Weinehall, Infotech Umeå, var några som deltog i samtalen.

Digital Capabilities Forum är ett initiativ från IT-institutionerna vid Umeå universitet och är en del av en planerad satsning på att stötta regionens förnyelse och digitalisering.

Digital Capabilities Forum
Diskussioner också på stående fot. Från vänster Robin Norrman, ProcessIT Innovations, Kenneth Bodin, Algoryx, Per Levén, ProcessIT Innovations och Umeå universitet, och Ulf Hedestig, Informatik vid Umeå universitet. 

Text och foto: Mikael Hansson