Tydliga

Monyx tackar nej till Tydliga-förmedlarnas bud beträffande NBA-aktierna

Nyhet   •   Maj 31, 2016 10:43 CEST

Monyx tackar nej till Tydliga-förmedlarnas bud beträffande NBA-aktierna

Företrädare för Tydliga, har under en period fört samtal med Monyx advokat gällande överlåtelse av totalt ca 43.000 NBA-aktier som idag innehas av förmedlarbolag som tillhör Tydliga. Syftet med dessa samtal har varit att söka en lösning innebärande ett något mer rimligt pris för aktien, och även försöka inleda en dialog som kunnat leda till framtida gemensamma affärer. Vi föreslog att Monyx skulle betala 135 kr, vilket i sig är ett mycket lågt pris, men åtminstone skulle signalera att Monyx är villiga att gå förmedlarna lite grann till mötes och därmed öppna upp för möjligt framtida samarbete.

Monyx CFO Emil Westgren låter, via advokat Lundsten, hälsa att de uppvaktats av aktieägare som gått till Tydliga och som väntar på ett ”bud” på 100 kr, vilket är vad de ämnar betala för dessa aktier.

Med anledning av Monyx brist på tillmötesgående även i denna fråga kan Tydliga bara beklaga att Monyx tydligt visar sin ovilja mot vår organisation. Detta kan bara tolkas som att Monyx inte vill ha något framtida samarbete, vilket är en inställning vi från Tydliga numera delar.

Vårt råd är nu att ni som idag äger NBA aktier säljer för 100 kr eftersom man inte kan garantera värdet i framtiden. Eftersom Monyx inte visar något intresse för att samarbeta med oss inom Tydliga kommer vi inte ha något centralt samarbete mellan Tydliga och Monyx vilket betyder att vi inte kommer jobba på teknikutveckling i form av system som förenklar arbetet med produkter som kommer från Monyx. Affärer hos Monyx det kommer heller inte kunna generera någon central bonus varför vi rekommenderar att alla som idag har kunder hos Monyx funderar på om det kan finnas alternativ som är likvärdiga eller bättre för kunderna.

De flesta av oss i Tydliga som idag äger NBA aktier har fått ett mail från Mikael Björn där vi uppmanas att sälja aktierna. Om ni väljer att sälja så var noga med att ange ert kontonummer och det antal aktier ni äger eftersom vi vet att man från Monyx sida inte har full koll på antalet aktier varje aktieägare har idag.

Har ni frågor kontakta gärna någon i styrelsen.

Hälsningar

Björn Amb, Ordförande och Thomas Fjällström, VD

*************************************************

Fakta om Free Brooker Group & Tydliga

Tydliga tillhör Free Brooker Group och är en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi cirka 130 rådgivare på fler än 30 orter runt om i Sverige. Som fristående aktör väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar. De flesta av våra förmedlare arbetar under egna företagsnamn men alla är utrustade med FBGs muskler. Det betyder att marknadens bästa lösningar nu finns hos en personlig rådgivare nära dig. Vi talar lika många dialekter som det finns landskap och tillsammans har vi ett utbud som slår det mesta.

Vi är en serviceorganisation för fristående rådgivare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.