Moretime Group

Moretime biträder Immunovia i nyemission

Nyhet   •   Jun 05, 2014 11:25 CEST

Moretime Legal har biträtt Immunovia i en övertecknad nyemission om 43 miljoner kronor.

Immunovia AB är ett svenskt molekylärdiagnostikbolag som har utvecklat, vad som kan bli, världens första robusta test för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer, vilken är den fjärde mest dödliga cancerformen. Immunovias plattform för cancerdiagnostik är utvecklad utifrån mångårig forskning av ett av Sveriges internationellt sett mest välrenommerade forskarteam inom tillämpad immunologi, som letts av prof. Carl Borrebaeck. 

Moretimes juristteam bestod av Ulf Lindén, Katrin Björklund och Martin Nyberg.