Moretime Group

Moretime förstärker tillväxtkraften till entreprenörer

Nyhet   •   Sep 23, 2014 15:20 CEST

Verklig tillväxtkraft ligger i hur en verksamhet organiseras, vilket direkt påverkar leveranssäkerheten och kvaliteten på utfört arbete. Moretimes beprövade metod heter Strategisk Målbild vilken skapar ett tydligt fokus på affären, en tydlig organisation samt ordning och reda. Våra konsulter är utbildade i metoden och i kombination med sin erfarenhet från olika branscher blir leveransen tydligt verksamhetsspecifik.

Hans Kihl, Managementkonsult.  Hans har över femton års erfarenhet av lönsamhetsstyrning som hjälper företag och organisationer att prestera bättre. Exempel på branscher är tillverkande- och process-industrin samt dagligvaruhandel, logistik och energidistribution samt IT och bank. Hans har även erfarenhet av KPP-beräkningar (kostnad per patient) för vården.

Ove Söderberg, Managementkonsult. Ove har mer än 25 års erfarenhet av marknad, försäljning, affärsområdesansvar samt lednings och styrelsearbete. Erfarenheter som han har förvärvat inom branscher som IT, Telekom, tillverkande industri samt detaljhandel.

”Hans och Ove kompletterar Moretimes kundnytta på ett mycket värdefullt sätt” säger Jörgen Forslund, ansvarig för Moretime Management och fortsätter ”Kunderna ser gärna att konsulterna levererar en kombination av Moretimes metod, har kunskap från kundens bransch samt erfarenhet från ledning och styrning. De breddar vår kompetens ytterligare och är därför ett viktigt tillskott till vår totala leveransförmåga”

För mer information:

Jörgen Forslund

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: jorgen.forslund@moretime.se