Sveriges Kommuner och Landsting

Motstridiga besked hämmar bostadsbyggandet

Nyhet   •   Maj 20, 2014 13:11 CEST

Låt bara länsstyrelserna yttra sig över en detaljplan vid ett enda tillfälle. Det skriver SKL i en begäran till regeringen. Åtgärden skulle göra bostadsbyggandet billigare.

– Många kommuner vittnar om att länsstyrelserna ger dem motstridiga besked under planarbetets gång. Inte sällan kommer det helt nya krav sent under planens framtagande, trots att Länsstyrelsen redan yttrat sig flera gånger tidigare. Planprocessen drar ut på tiden och eftersom planerna ofta tas fram på mark som företagen investerat i blir de byggda bostäderna dyrare än tänkt, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Regeringen behöver ändra Plan- och bygglagen så att länsstyrelserna bara kan ge ett samlat besked tidigt under processen. Då kan kommunernas planeringsarbete gå både fortare och smidigare.

Skrivelsen som SKL nu har skickat till regeringen grundas på slutsatser i en rapport från förbundets programberedning för ökat bostadsbyggande (se nedan).

Rapport från SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande: "Ökat bostadsbyggande – delat ansvar"

Fler yttranden från styrelsen

Kontakt

För mer information:
Bengt Westman, expert
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 26
bengt.westman@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook