Svenska kyrkan Västerås

Mottagande av ny domprost Helén Lundberg i Västerås domkyrka

Nyhet   •   Feb 05, 2015 08:00 CET

Söndag den 8 februari mottages och välkomnas Helén Lundberg som nu tillträder som domprost i Västerås pastorat. Vid högmässan kl 11.00 välkomstpredikar domprosten i Västerås domkyrka.

Helén Lundberg växte upp på ett litet jordbruk i Västerbotten. Innan hon prästvigdes på 1990-talet arbetade hon som fritidsledare, ungdomskonsulent och senare inom hemtjänsten med äldre vårdtagare och missbrukare. Närmast kommer Lundberg från Piteå församling och kontrakt.

-Jag tror på kyrkans plats i samhället och i människors liv. Kyrkan spelar en viktig roll i en spännande samtid, med nyckelfrågor som andlig hunger, miljömedvetenhet och diakonalt engagemang, säger Lundberg.

En av Lundbergs hjärtefrågor är arbetet med barn och unga.
-Ungdomar är vår framtid och arbetet med barn och ungdomar är en viktig satsning och måste som sådan få konsekvenser och få ta plats, säger Lundberg. Att ungdomars egna engagemang ska uppmuntras och tas tillvara är för Lundberg självklart.

Lundberg har besökt Västerås sedan barndomen då hon haft sin morbror och moster här.
-Kyrkmässigt tycker jag att Västerås påminner om Norrbotten, säger hon, men vad jag har sett är Västerås också väldigt framåt!

Vid högmässan celebrerar biskop Thomas Söderberg och körer från hela pastoratet medverkar med fler än 200 korister.
Efter högmässan följer ett stort kyrkkaffe på Kyrkbacksgården, där den som vill är välkommen att delta.