Collicare

ColliCare kör trailers med "Moving Floor" - Smart anordning som automatiserar lastning och lossning av t.ex bulk

Nyhet   •   Sep 06, 2019 09:00 CEST

Golvet, som består av räfflade aluminiumplattor på cirka 10 mm, rör sig så att lasten kan lossas eller lastas genom att godset flyttas in i eller ut från trailern. Vid lastning av bulk som flis, sopor och liknande tippas ”lasten” in ovanifrån och matas ut genom bakdörrarna med hjälp av det rörliga golvet.

"Vi använder trailers med tre axlar och skåp i aluminiumprofiler med helsvetsad insida. Vikdörrar på ena sidan, för fullständig öppning, t.ex. vid lastning av långa kollin."

Gods som är särskilt lämpat för transport med Moving floor är bland annat:

  • Bulkmaterial
  • sand, grus
  • jord, jordbruksprodukter
  • flis, trämaterial
  • industriavfall/sopor
  • Pappersrullar
  • Komprimerade balar

Watch the video:
Moving Floor - How does it work?
For closer look:
This is how the floor moves in the trailer