Marine Stewardship Council

MSC förstärker sin aktivitet kring Östersjön

Nyhet   •   Aug 27, 2013 11:19 CEST

Polen är en stor aktör när det gäller fiskenäringen i Östersjön. Varje år drar polska yrkesfiskare upp mer än 100 000 ton fisk. Landet har även många processanläggningar som förser marknader världen över med fisk-och skaldjursprodukter.

Mot denna bakgrund har Marine Stewardship Council (MSC) i östersjöområdet bestämt sig för att satsa på ett mer aktivt samarbete med landets fiskerinäring och andra intressenter. MSC är en internationell ideell organisation som driver ett världsledande miljömärknings- och certifieringsprogram för väl förvaltade och hållbara fisken.

Nu har MSC anställt en projektledare i Polen. Med 40 miljoner invånare och stort torskfiske i Östersjön är Polen ett viktigt land för MSC att närvara i. Ambitionen är att bidra till en mer hållbar fiskeindustri och öka polska konsumenterna möjlighet att köpa fisk och skaldjur som är hållbart fångade. MSC:s engagemang i Polen är möjligt tack vare stöd från stiftelsen BalticSea2020.

Stor efterfrågan på MSC-certifierad fisk

– Både europeiska detaljhandeln och varumärkesleverantörer efterfrågar MSC-certifierad fisk för att kunna erbjuda sina kunder hållbara val och samtidigt bidra till hälsosammare hav. Vi vill hjälpa den polska fiskeindustrin möta denna efterfrågan, säger Anna Debicka, ny projektledare för MSC i Polen.

Inledningsvis kommer hon att jobba mot polska fiskeorganisationer och företag inom hela handelskedjan för att få dem intresserade av MSC:s certifiering.

– Vi kommer även bygga relationer med vetenskapliga institut, statliga organ och miljöorganisationer. Vårt mål är att skapa medvetenhet kring hållbart fångad fisk och skaldjur hos alla polska konsumenter - en trend som syns i andra europeiska länder och som jag tror kommer även till Polen, säger Anna Debicka.

MSC i Polen idag

Med mer än 50 polska berednings- och handelsföretag certifierade enligt MSC: s spårbarhetsstandard är en del av det grundläggande arbetet redan gjort. Genom certifieringen har dessa företag visat att deras MSC-märkta fisk är fullt spårbar, från slutprodukten ända tillbaka till båten där fisken fångades.

Idag finns mer än 200 MSC-certifierade fisk och skaldjursprodukter i Polen. Under de kommande tre åren hoppas MSC kunna engagera 85 polska företag i leverantörskedjan och därmed öka antalet MSC-märkta produkter till 600, samt få minst två polska fisken certifierade enligt MSC:s miljöstandard för ett välskött och hållbart fiske.