Marine Stewardship Council

MSC Östersjöprogrammet fyller ett år!

Nyhet   •   Okt 21, 2011 14:34 CEST

För exakt ett år sedan slog MSC upp portarna för första gången i Sverige, hemland för MSC:s Östersjökontor. Det gångna året har präglats av många positiva nyheter för MSC i Östersjöområdet. Vi vill varmt tacka alla som stöttat och bidragit till vårt arbete under det gångna året.

Vi ser tillbaka på ett fantastiskt år…

Fisken i MSC-programmet- det första Östersjöfisket blev MSC certifierat
Fyra nya fisken certifierades i Östersjöområdet under årets gång och vi har nu totalt 12 MSC-certifierade fisken. Vi har även sett en ökning vad det gäller antalet fisken som tagit steget och påbörjat granskning för att bli MSC-certifierade. En av de stora stunderna under det gångna året är MSC-certifieringen av det danska, svenska och tyska torskfisket i östra Östersjön. Detta var en triumf såväl som ett erkännande att fiskare och förvaltare kan, genom bra kontroll och sunda fiskemetoder, bidra till ett hav i balans.

Tillväxt på MSC-märkta produkter- från 844 till 1414
Under det gångna året har intresset från livsmedelsföretag, restauranger, kommuner, miljöorganisationer och konsumenter varit oerhört stort. Antalet MSC-märkta produkter har ökat med cirka 40 procent i länderna kring Östersjön. I Sverige och Danmark finns det i dagsläget 600 respektive 400 MSC-märkta produkter tillgängliga både i butik och för restauranger och storkök.

Medvetna konsumenter- nästan var tredje svensk känner till MSC
Under sommaren genomförde vi även vår första konsumentundersökning i Sverige som mätte konsumenternas kännedom om MSC. Av de tillfrågade kände 28 procent till MSC:s miljömärke och 13 procent kunde med egna ord beskriva vad märkningen står för.

Personalstyrkan har växt
Nya under året är Minna Epps, verksamhetschef och Helene Tivemark, fiskeriansvarig, som därmed ansluter sig till Susanna Blomqvist, marknadschef och Annelie Brand, kommunikationsansvarig. Att regionalkontoret numera har fyra engagerade medarbetare har bidragit till de goda resultaten vi sett under det gångna året.

Vi vill återigen varmt tacka för Ert engagemang och stöd under det gångna året. Vi ser mycket fram emot ett fortsatt gott samarbete även i framtiden.

Med vänliga hälsningar

MSC Östersjöprogrammet