Marine Stewardship Council

​MSC:s program motverkar överfiske

Nyhet   •   Maj 30, 2016 10:42 CEST

MSC är en transparent organisation som uppmuntrar och välkomnar all forskning och kunskap kring hav och fiske. I dagarna har MSC uppmärksammats i en vetenskaplig studie där forskaren Rainer Froese drar slutsatsen att vissa MSC-certifierade yrkesfisken fiskar på bestånd som inte är hållbara och dessutom överskrider lagliga kvoter.

– MSC:s standard utesluter helt de yrkesfisken som fiskar på överfiskade bestånd eller inte håller sig till sina kvoter. Vår standard är tydlig i sina krav och den är förenliga med internationell bästa praxis, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

Även den vetenskapliga organisationen ICES, International Council of the Exploration of the Sea, anser att Froese drar felaktiga slutsatser:

– Författarna skriver att de endast har använt officiella uppgifter från ICES, vilket inte stämmer. De har en egen definition på vad som utgör överfiske, vilket gör att de felaktigt hävdar att MSC tillåter exploatering av överfiskade bestånd. ICES använder varken Bmsy eller stöder en beräkning av hur man härleder Bmsy, så detta är en feltolkning av officiella ICES data, säger Dr Christopher Zimmermann, tysk ICES delegat och medlem av ICES rådgivande kommitté .

Idag finns det över 283 certifierade yrkesfisken världen över. Alla dessa fisken har klarat MSC:s miljöstandard, vilket betyder att fisken kommer från ett livskraftigt bestånd och fångats med minimal inverkan på havsmiljön. Därför kan alla som väljer fisk och skaldjur med MSC:s miljömärke vara säkra på att de bidrar till ett levande hav.

Froeses vetenskapliga studie: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16300082

För mer information, kontakta Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC i Skandinavien och Östersjöregionen,  0738-022 503, linda.sornas@msc.org