Brevo AB

Mycket billigare med molnet

Nyhet   •   Nov 11, 2011 09:10 CET

Frågan om inlåsning som CS undersökning tar upp är väldigt relevant och det är bra att den lyfts fram. 

Hur kan man garantera att man med så litet friktion som möjligt kan flytta sin drift från en molnleverantör till en annan? 

Det är inte lätt, vilket inte minst outsourcingkunder känner till efter 30 år med samma problematik. 

Därmed alltså inte sagt att problemet är löst, men det är i alla fall inte direkt kopplat enbart till molnet.

Då kommer man in till de andra punkterna (säkerhet, kompatibilitet, kontinuitet och ”avsaknad av tydliga fördelar”). Där är det i min mening omöjligt att hitta ett bättre alternativ än molntjänster. 

Inte minst för nystartade företag är molntjänster ett oslagbart sätt att komma över de investeringströsklar som unga it-intensiva bolag alltid möter. 

När vi startade mitt eget bolag Brevo, som levererar papperslös post till alla svenska medborgare från 15 år och uppåt, så tittade vi på alla it-lösningar som fanns tillgängliga på marknaden. 

Läs hela artikeln på computersweden.idg.se

Björn Junge it-entreprenör och grundare av Brevo


Klicka här för att läsa debattartikeln "Tjatigt och fluffigt om molnet"