Infogosoft

MyHealthAccount utökar sin tjänst med två nya funktioner

Nyhet   •   Okt 18, 2012 12:30 CEST

Att dela informationen på det egna hälskontot med t ex anhörig, vårdgivare, eller annan organisation såsom försäkringsbolag eller myndighet är en central del av ett personligt hälskonto. Nu är det möjligt på myHealthAccount, tack vare en kraftfull och behörighetsstyrd delningsmekanism. Det är patienten själv som initierar delningen i enlighet med patientcentreringen och som väljer de delar på kontot som skall delas ut. Delningen kan avslutas när den inte är aktuell längre.

Att bygga egna dagböcker ger patienter verktyg för att få bättre kännedom om egna hälsan, kostvanor, motionsvanor och egen vård. Med myHealthAccounts trackers kan nu patienter själva sammanställa dagböcker / trackers för de värden de vill följa upp och få bättre överblcik över.