Sveriges Kommuner och Landsting

Myter om skolan hindrar utveckling

Nyhet   •   Jul 01, 2013 15:55 CEST

Myter och bristande fakta är vanliga i skoldebatten och kan leda till felaktiga förslag och åtgärder. I en ny rapport beskriver SKL myter där åsikter går isär, men också områden där skolans aktörer är överens.

Skolans utmaningar behöver samsyn. Likvärdigheten minskar vilket skolans aktörer är eniga om. Ofta handlar debatten om skillnader i resultat mellan skolor. Dessa skillnader har fördubblats under 2000-talet. Men den absolut största variationen av resultat finns fortfarande mellan elever inom samma skola. Skillnaderna i resultat mellan kommunerna är små.

– Eftersom skillnaderna är som störst inom de enskilda skolorna, så är den viktigaste åtgärden att förbättra kvaliteten i lärandet i klassrumen. Lärare behöver stöd för att ge alla elever möjlighet att lyckas, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Förklaring av skillnader i resultat som andel av den totala resultatskillnaden.

Förklaring av skillnader i resultat som andel av den totala resultatskillnaden
Källa: Egna beräkningar från PISA, Skolverket (2012).

– En vanlig myt är att klasserna blir större och lärartätheten minskar. Men inget tyder på att klasserna blir större. Och lärartätheten har ökat under hela 2000-talet, säger Maria Stockhaus.

Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.
– En annan myt är att skolan får allt mindre pengar. Men under det senaste decenniet har kommunernas kostnader för skolan ökat. I snitt satsar de 40 procent av sin budget på skolan och vi tillhör idag de länder i OECD som satsar mest på skolan. Många länder med bättre resultat satsar mindre än Sverige, säger Maria Stockhaus.

SKL anser att frånvaron av en gemensam bild om skolans utmaningar gör att skolans aktörer ofta tvistar om hur verkligheten ser ut, istället för att jobba tillsammans för skolans utveckling. En analys om skolans utmaningar som inte bygger på välgrundad fakta kan leda till mindre lämpade förslag på åtgärder.

– Ofta beskrivs specifika problem på några få skolor som generella. Det leder till krav på nationella reformer, som till exempel ökad lärartäthet eller ökad statlig styrning, när det egentligen är lokala lösningar som behövs, säger Maria Stockhaus.

– Syftet med vår rapport är att bidra till en diskussion för ökad samsyn. Har vi en gemensam bild av skolans utmaningar blir det så mycket lättare att komma överens om åtgärder. Det skulle ge skolan den arbetsro som behövs, säger Maria Stockhaus.

SKL:s rapport tar upp fyra myter, tre områden där det finns enighet och fyra områden vi behöver mer kunskap om.

Ladda ner "Myter om skolan hindrar utveckling" från SKL:s webbplats för publikationer (nytt fönster)

SKL:s arbete med skolfrågor

Hämta högupplöst bild på Maria Stockhaus


Kontakt

För mer information:
Helena Bjelvenius, utredare
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 27
076-762 77 37
helena.bjelvenius@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook