Academic Search

När fem världar möts och alla pratar samma språk

Nyhet   •   Feb 04, 2011 14:20 CET

Mångfald, kompetens, fördomar, utveckling och ansvar.
Diversity Challenge tog tillvara på allt detta i den sjätte upplagan av den växande satsningen för att öka mångfalden i svenskt näringsliv. 

Under seminariet ”Diversity Makes the Difference” talade fem färgstärka talare om ledarnas roll för att skapa förutsättningar för mångfaldens kompetensutvinning.Allt under ledning av moderator för dagen, Dilsa Demirbag-Sten

Den multibegåvade Behrang Miri öppnade med att okonventionellt tala om fördomar ur flera perspektiv och vikten av ledare som förebilder.

 Stockholms läns landshövding, Per Unckel, fortsatte dagen med att belysa det ansvar vi bär på att förvalta all den kompetens som existerar innanför mångfaldens murar och hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på den.

 En av 2010 års framgångsrika finalister i Diversity Challenge, Vladimir Guala, delade med sig av sina egna upplevelser från förra årets process. Han berättade om det projekt som han under sin praktik genomförde på Scania och beskrev hur Scania arbetar med mångfald. Vladimir poängterade ledarens roll som dirigent och hur denna sammanfogar olika kunskaper, erfarenheter, åldrar och bakgrund för att spela ett och samma orkesterverk. Han påpekade även att en inkluderande företagskultur är en viktig strävan i var chefs dagliga arbete.

 Angeles Bermudez Svankvist, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, slängde begreppet integration åt sidan och belyste istället vikten av förståelse för skillnader i grundläggande värderingar. Hon poängterade även starkt det stora ansvar som både dagens och framtidens ledare har för den stora generationsväxlingen och dess enorma ekonomiska påfrestningar som kommer inom tio år.

 Spiros Mylonopoulos, vd och koncernchef på Bergendahls, presenterade konkreta resultat och faktiska möjligheter med mångfaldsprogram i företag med Bergendahls egna program som exempel.

 Avslutningsvis fördes en paneldebatt som resulterade i att samtliga debattörer konstaterade betydelsen av mångfaldsprogram inom företag men framförallt ansvaret att förvalta och utveckla kompetens ur ett mångfaldsperspektiv.

 Den gemensamma nämnaren under dagen var företagens och ledarnas ansvar i mångfaldsdebatten. För en hållbar utveckling krävs det att samtliga stora aktörer på marknaden drar sitt strå till stacken. Att de ser mångfalden som en möjlighet och en utvecklingsfråga snarare än ett tidskrävande problem.