Båstads kommun

Nära är bra - kampanj för att handla lokalt

Nyhet   •   Nov 18, 2010 16:52 CET

Nära är bra. Sju goda skäl att handla lokalt. Det budskapet sprids nu runt om på Bjärehalvön. Genom egna val kan vi påverka vår närmiljö. Bakom kampanjen ligger bland annat Båstad Turism.

Initiativet kommer från Lina Andreasson, redaktör och ansvarig utgivare för Magasin Båstad-Bjärehalvön och Kajsa Kallio. Idén har de fått från både andra kommuner och liknande satsningar i USA och Tyskland.

De har fått med sig Båstad Turism, som bland annat bekostat skyltar med mera till kampanjen.

Inspiration

En 7-punktslista har tagits fram som ska upplysa om och inspirera till ett nytt medvetande när det gäller att välja butik, restaurang och andra näringsställen på hemmaplan.

Kan påverka

Tanken är att få människor att inse hur mycket de kan påverka miljön och samhället där de bor genom att välja att handla lokalt och vilka fördelar, både direkt och indirekt, som detta ger.

Att uppropet startat syns på de stora infartsskyltarna i Båstad tätort. Det kommer även att tryckas upp affischer och dekaler som alla företagare som vill delta kan hämta på turistbyrån från och med den 23 november.

Bra service året runt

I kampanjen framhålls bland annat att en attraktiv lokal detaljhandel ger positiva avtryck hos besökare. Det ger förutsättningar för ökad turism och ökade intäkter för både handel och kommun.

Turistchef Karin Bengtsson hoppas att många vill delta i och stödja kampanjen.

- Vi har en mycket fin service i kommunen med ett stort utbud inom handeln året runt. Det är inte bara turisterna som bidrar till att vi kan hålla en god service. Vi som bor här året runt kan också göra mycket genom att handla lokalt och bli lite lokalpatriotiska, säger Karin Bengtsson.