Alingsås Business Center

Näringslivssamarbete lockar ingenjörselever

Nyhet   •   Sep 05, 2016 12:17 CEST

Ett framgångsrikt samarbete mellan skola och näringsliv har nu gett frukt:
De första eleverna på Alströmergymnasiets gymnasieingenjörsutbildning är nu på plats.
- En stor anledning att jag valde att studera ett fjärde år var det nära samarbetet med företagen, säger eleven Sara Tobiasen.

Allt började i samtal mellan styrgruppen för Teknikprogrammet, Alströmergymnasiets ledning och det lokala näringslivet.

- Det fanns ett behov av kompetens som låg mellan gymnasie- och högskolenivå. Näringslivet har kapaciteten och viljan att suga åt sig lokal kompetens men den måste motsvara vad de behöver, konstaterar Thomas Johansson som är industriexpert på Alingsås Business Center och ordförande i styrgruppen.

Alströmergymnasiet tog bollen och när behovet sammanföll med den nya möjligheten att skapa ett fjärde gymnasieår på teknikprogrammet, med ingenjörshatt på köpet var det inget att tveka på.
- Av regionens skolor som nu erbjuder gymnasieingenjörsexamen har vi haft högst söktryck och jag tror just att det beror på att vi haft ett så bra samarbete med näringslivet. Det är i alla fall en av anledningarna. Man är inställd på goda möjligheter om man studerar här, menar Maria Lissmatz, gymnasiechef på Alströmergymnasiet.

Som ett led i satsningen har läraren Joakim Kävrestad, med bakgrund på bland annat polisen och högskolan i Skövde, anställts - och spetsutbildningen med åtta elever är nu igång.
- För mig känns det väldigt spännande, och just att det är så bra ordnat med kopplingen till näringslivet var en stor anledning att jag ville hit. I vanliga fall får man ju slita för att eleverna ska få praktikplatser men här är det snarare så att praktikplatserna sliter i oss. Med sådana förutsättningar går det att styra utbildningen på ett väldigt bra sätt, menar Joakim.

Kopplingen skola-näringsliv är något som även eleverna verkar ha lockats av.
Andreas Larsson och Sara Tobiasen är snabba med att nämna samarbetet som en viktig komponent till varför de valde att hoppa på det fjärde gymnasieåret.
- Praktiken på företag var viktig, menar Andreas Larsson och Sara Tobiasen fyller i:
- Och att man har möjlighet att faktiskt kunna börja arbeta här i Alingsås direkt efter examen. Så samarbetet med näringslivet var absolut en viktig del i beslutet att söka, menar hon.

Bland de företag som är partners i utbildningen finns bland annat Candidator, Strålfors, Gym-Control, Sigma, Qiiwi och Alingsås kommuns IT funktion.