Lotteriinspektionen

Nätverksträff kring spelforskning

Nyhet   •   Apr 29, 2013 12:17 CEST

Tidigare i år bildades ett nätverk för svenska spelforskare: GARN – Gambling Research Network. Nätverket hade sitt första möte 25-26 april i Stockholm. Drygt 20 forskare deltog – både veteraner och doktorander som nyss påbörjat forskningsprojekt om spel.

Under den första dagen av nätverksmötet deltog inbjudna gäster. Jessika Svensson (som även är forskare) representerade Statens folkhälsoinstitutet och Maria Wennerberg Sedigh företrädde Lotteriinspektionen. De berättade om ”Utvecklingen inom spelsektorn i Sverige och internationellt” utifrån sina respektive perspektiv. En livlig paneldiskussion hölls under temat ”Svensk spelreglering och spelforskning om tio år” med deltagarna Petra Forsström (SPER), Rebecka Johansson (Svenska Spel), Hillevi Stuhrenberg (Betsson), Thomas Nilsson (Sustainable Interaction) och Jörgen Hettne (Sieps).

Den andra dagen ägnades bland annat åt presentationer om forskning, om spelansvarsverktyget PlayScan, en ny bok om ”Ansvar och marknader” där spelmarknaden utgör fallstudien, och analyser i SWELOGs fördjupningsstudie som jämför personer med och utan spelproblem. En rad planer drogs upp för GARNs fortsatta verksamheten att främja svensk spelforskning.

Nätverket GARNs möten finansieras av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). GARN är öppet för alla forskare som studerar spel som ett socialt, kulturellt eller psykologiskt fenomen, såväl för- och nackdelar av spel för samhället som helhet eller för individen. GARN administreras av SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) vid Stockholms universitet.

Läs mer om GARN:
http://www.sorad.su.se/samverkan/garn