Nordic Medtest

Nationella e-tjänster i vård-Sverige har gett Nordic Medtest en rivstart

Nyhet   •   Maj 20, 2014 07:00 CEST

Svensk vård och omsorg får allt fler nationella e-tjänster - och det har gett Nordic Medtest en rivstart.

"Vi testar och kvalitetssäkrar de integrationer som krävs för att vårdgivarna ska få ansluta sig till den nationella tjänsteplattformen - och ju fler vårdgivare och nationella tjänster, desto större behov av våra tjänster", förklarar Peter Furster (bilden) som är ansvarig för Nordic MedTest.

Mina intyg, Mina vårdkontakter och Nationell patientöversikt (NPÖ) är bara några av de nationella e-tjänster som 20 landsting/regioner över hela landet nu ansluter sig till. Och inom kort kommer även landets 290 kommuner och tusentals privata vårdgivare att behöva ansluta sig.

"Svensk vård och omsorg står inför stora framtidsutmaningar med allt fler vårdtagare och allt svårare att rekrytera vårdpersonal - därför krävs det nya och smarta digitala lösningar som bygger på gemensamma nationella tjänsterna", förklarar Peter Furster.

Detta är också drivkrafterna bakom satsningen på Nordic Medtest:

 • Ökad patientsäkerhet "Genom att testa och kvalitetssäkra IT-system i vård och omsorg innan de tas i drift".
 • Mer vård för skattepengarna: "Genom samverkan mellan användare och leverantörer kring nya IT-tjänster".
 • Nya globala affärsmöjligheter: "Genom en ledande position på snabbväxande global marknad för kvalitetssäkrad eHälsa".

Spar tid och pengar

Nordic Medtest hjälper vårdgivare (landsting/regioner, kommuner och privata vårdgivare) att spara både tid och pengar genom att kunna dela på gemensamma testrutiner och testmiljöer.

Tidigare har varje vårdgivare fått sköta sina tester i egna testmiljöer. "Det har varit dyrt och komplicerat - och i vissa fall omöjligt att bygga upp en egen testmiljö", fortsätter Peter Furster.

Nu kan Nordic Medtest - genom samarbetet med Inera kring testverksamhet av nationella e-hälsotjänster - erbjuda vårdgivare tillgång till en specifik testmiljö (en egen och isolerad kopia av den nationella tjänsteplattformen) samt stöd för att kunna genomföra tester i denna kundanpassade testmiljö.

Nordic Medtest kan som oberoende part godkänna resultatet av genomförda tester som vårgivarna genomför enligt de acceptanskriterier som ges. Och i de fall testerna blir underkända kan Nordic Medtest koordinera det som krävs för godkänt resultat.
 
Igång snabbare än väntat

Nordic Medtest är ett regionalt initiativ i samverkan mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet för att bygga upp ett nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av IT i vården (eHälsa).

Tanken var att testcentret skulle komma igång till hösten 2015 - men verksamheten är redan i full drift betydligt snabbare än väntat och planerat.

"Att testa och kvalitetssäkra IT-integrationer hos en vårdgivare är i sig en stor utmaning - att göra det samma för nationella tjänster som kräver integrationer från alla landets vårdgivare ställer helt andra krav", förklarar Peter Furster.

Och det är dessa krav som gett Nordic Medtest en rivstart när det gäller nationella e-tjänster inom hälsa och sjukvård. "Efterfrågan på våra tjänster är redan stor - och vi räknar med att den kommer att bli ännu större".
 
Den unika styrkan med Nordic Medtest

Nordic Medtest har en unik kombination av kompetenser: "Vi har verksamhetskunnande från användare av IT i vården; teknikkunnande från leverantörer av IT i vården och testkompetens från andra branscher".

Nordic Medtest har en unik teknisk infrastruktur: "Vi har en egen testmiljö för nationella e-tjänster med säkerhet och kapacitet för test på plats eller på distans från hela världen".

Nordic Medtest har test och kvalitetssäkring av IT-system i vården som kärnverksamhet: "Vi arbetar med test genom hela livscykeln - från idé och krav till utveckling, driftsättning och förvaltning. Vi flyttar fokus från teknik till användande - från testbara krav baserade på användning till testdriven utveckling där verksamheten är med i hela processen".
 
Komplett utbud av testtjänster
 
Sammantaget innebär detta att Nordic Medtest har ett komplett utbud av tjänster för att kvalitetssäkra IT i vården:

 • "Vi testar åt kunden - genom att erbjuda våra egna testresurser".
 • "Kunden testar hos oss - genom att erbjuda tillgång till vår testmiljö".
 • "Vi hjälper kunden bli bättre på test - genom att erbjuda vår testkompetens".

Och ju fler testuppdrag - desto bredare kompetens kring de vårdsystem som används av vårdgivarna: "Vi har redan arbetat med Cosmic, Melior, Cross, TakeCare, Asynja, Infomedix och Visph".
 
Nationella tjänster som Nordic Medtest arbetar med

"Och ju fler nationella tjänster - desto djupare testkompetens för dessa", förklarar Peter Furster och räknar upp de nationella tjänster som Nordic Medtest redan arbetar med:

 • Elektronisk remiss: "Nordic Medtest är med och testar i pilotprojekt".
 • Identifieringstjänst SITHS: "Finns med i flera projekt som Nordic Medtest deltar i".
 • Intygstjänster – projekt: "Här finns Nordic Medtest med och testar Webcert och Axel som är delprojekt inom Intygstjänster. Nordic Medtest har också satt upp en testmiljö för Intygsprojektet".
 • Katalogtjänst HSA: "Finns med i flera projekt på Nordic Medtest som har en egen lokal HSA för teständamål".
 • Läkarintyg: "Här har Nordic Medtest varit med och godkänt sex landsting och 15 landsting till kommer att testas under 2014".
 • Mina intyg: "Ingår som en del i intygs-integrationstesterna".
 • Mina vårdkontakter: "Ingår som en del i intygs-integrationstesterna".
 • Nationell patientöversikt: "Nordic Medtest har certifierat MPÖ som är en mobil applikation kopplad mot NPÖ".
 • Sjunet - kvalitetssäkrat kommunikationsnät: "Nordic Medtest är kopplad till Sjunet och mycket av testerna körs över detta nät".
 • Svevac: "Nordic Medtest acceptanstestar Svevac åt Inera som tagit över drift och utveckling".
 • Säkerhetstjänster: "Nordic Medtest acceptanstestar säkerhetstjänster, Nordic Medtest har experter inom området som varit med från start av införandet och utvecklingen av säkerhetstjänster".
 • Tjänsteplattform: "Nordic Medtest har en lokal tjänsteplattform som ingår i alla integrationstester".

.................................

Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, har ökat fokus på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen. Läs mer om Nationell eHälsa >>

SKL: eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Satsningen är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan. Läs mer om eHälsa >>

Landsting och regioner i samverkan för e-hälsa: Inera har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma eHälso-tjänster, teknisk infrastruktur samt regelverk och standarder. Läs mer om Inera >>