Naturarvet

Naturarvet och Ekoturismföreningen samarbetar för att bevara Sveriges sista gammelskogar

Nyhet   •   Aug 27, 2012 14:05 CEST

Insamlingsstiftelsen Naturarvet och Ekoturismföreningen startar ett samarbete för att få fler människor engagerade i kampen för att bevara Sveriges gammelskogar. Samarbetet kommer till en början att fokusera på att förmedla vad som håller på att hända med de sista gammelskogarna och på möjligheterna att vara med och hjälpa till och bevara dem.

Idag finns bara några få procent gammelskog kvar i Sverige och varje år avverkas mer. Många hotade arter är beroende av gammelskogen och dess ekosystem för sin överlevnad. På senare tid har även gammelskogens estetiska, sociala och kulturella värden uppmärksammats tillsammans med dess betydelse för friluftsliv, rekreation och naturturism.

”Vi ser fram emot samarbetet med Ekoturismföreningen och dess medlemsföretag”, säger Mats Abrahamsson, verksamhetsledare på Naturarvet. ”Det finns många skäl att bevara skog och genom Ekoturismföreningen når vi ut till aktörer som kan använda gammelskogens upplevelsevärden för att skapa sysselsättning på landbygden."

Svenska Ekoturismföreningen arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands. Föreningen strävar efter att ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde och vill samla alla som arbetar för en mer hållbar turism.

"Vi vet att det är många som bryr sig om gammeskogen och vi vill vara där dessa personer finns", konstaterar Mats Abrahamsson. "Vårt samarbete med Ekoturismföreningen ger fler människor möjlighet att vara med och bevara gammelskogen".

Redan under sommaren har flera av Ekoturismföreningens medlemsföretag aktivt medverkat till att stödja Naturarvet genom att sponsra "Ett klick för skogen", en aktivitet på Naturarvets hemsida.

"Svensk naturturism behöver vackra orörda skogar med hög biologisk mångfald. Därför känns det viktigt för oss att samverka med ideella krafter som exempelvis Naturarvet och deras insamling för att bevara värdefull gammelskog", säger Ekoturismföreningens generalsekreterare Ulf Lovén.

För mer information, kontakta:

Mats Abrahamsson, Naturarvet – 0705-821 499, mats@naturarvet.se

Per Jiborn, Ekoturismföreningen – 0733-745 995, per@naturensbasta.se

Naturarvet är en insamlingsstiftelse med 90-konto vars ändamål är att köpa upp och bevara svenska gammelskogar med unika naturvärden. Arbetet finansieras med insamlade medel och stiftelsens stadgar garanterar att skog som köpts upp av Naturarvet är bevarad för all framtid.

Naturarvet finns till för att ge alla en möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar.