NCC AB

NCC har tecknat asfaltavtal för hela Gästrikland

Nyhet   •   Jun 25, 2013 08:53 CEST

NCC Roads kommer att sköta asfaltering och reparationer av kommunala gator, vägar och gång- och cykelbanor i alla Gästriklands kommuner samt Älvkarleby. Det nya kontraktet löper i minst fyra år och är värt cirka 60 MSEK och beräknas ge 10-15 heltidsjobb.

– Gästrikekommunerna bedriver ett bra miljöarbete med höga miljömål vilket passar bra in på NCC Roads miljöambitioner. Bland annat förbereder vi användningen av träpellets istället för olja för driften av asfaltverket i Gävle. Vi kommer även att blanda i 20 procent återvunnen asfalt i den nya asfalten, säger Lars-Olof Jansson, arbetschef på NCC Roads och ansvarig för kontrakten.

Under ett år läggs cirka 15-20 000 ton asfalt i kontraktsområdet. Uppdragsgivare är Gästriklands alla kommuner tillsammans med fem kommunala bolag. Avtalet löper i fyra år med möjlighet till två års förlängning och är värt cirka 60 miljoner kronor. Kontraktet omfattar runt en tredjedel av den totala andelen beläggningsuppdrag i Gästriklands och Dalarnas län i dag.

­– Vi har liknande uppdrag för flera kommuner, bland annat i Dalarna. Därför är det betydelsefullt att vi nu fått igång ett samarbete med gästrikekommunerna, säger Lars-Olof Jansson.

Kontraktet har börjat gälla och löper fram till den 30 april 2017. Beläggningsarbetena kommer att sysselsätta cirka 10-15 NCC personer och organisationen kommer att stärkas upp med 4 nya medarbetare under 2013. Det är sex år sen NCC Roads senast hade kontrakt med de aktuella kommunerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars-Olof Jansson, arbetschef NCC Roads Nord
Telefon 08-585 521 44
Eva Kallenberg, informationschef NCC Roads AB
Telefon 08-585 512 87
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

(press@ncc.se)

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.