NCC AB

NCC miljöcertifieras för hållbar marksanering

Nyhet   •   Okt 16, 2013 09:47 CEST

NCC har fått världens första CEEQUAL-certifiering med de nya skärpta kraven. Utmärkelsen gäller saneringen av marken till ett nytt bostadsområde i Mölndal. CEEQUALs nya certifikat för hållbart mark- och anläggningsarbete tar även hänsyn till det omgivande samhället.

– Vi klarade det nya kravet genom att arbeta utifrån ett bredare perspektiv som inte bara utgår från det enskilda byggprojektet utan även från samhället runt om. I Mölndal har vi därför tagit mer hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter på lång sikt som bidrar till att omgivande samhälle blir mer hållbart, säger Kristine Ek, teknisk specialist på miljö, NCC Teknik i Göteborg.

Vid saneringar är det vanligt att all förorenad jord transporteras till en deponi. På Kvarnbyterrassen i Mölndal har NCC, enkelt beskrivet, valt att genom siktning behålla grövre jord och endast transportera bort den förorenade finkorniga jorden. Metoden bedömdes ha minst påverkan på samhället efter att NCC analyserat flera tillvägagångssätt för saneringen.

Idag miljöcertifieras många nya hållbara byggnader. Genom det brittiska certifieringssystemet CEEQUAL får också hållbara lösningar i mark- och anläggningsarbeten mer fokus. Det bedömer hur ett projekt har hanterat hållbarhetsfrågorna från idéstadiet tills att det är klart.

– Det har länge saknats ett certifieringssystem för mark- och anläggningsprojekt. NCC var först i Sverige att börja jobba med CEEQUAL tillsammans med Trafikverket i E4 Rotebroprojektet för ett par år sedan. Nu gläds vi åt att NCC får sitt första färdiga certifikat för marksaneringen av Kvarnbyterrassen i Mölndal, säger Malin Norin, miljösamordnare, NCC Teknik i Göteborg.

Det är även det första certifikatet i världen som uppfyller CEEQUALs nya, skärpta krav med bland annat en övergripande hållbarhetsstrategi. Därför får NCC ta emot CEEQUALs nya certifikat; ”Sustainability Strategy & Performance Assessment”.

Kvarnbyterrassens 35 000 kvadratmeter ska NCC Boende bygga 300 bostadsrätter i en hög sydvästsluttning med utsikt över Mölndal. Tomten gränsar till k-märkta kvarter och Mölndalsforsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta


Malin Norin, gruppchef, Mark- och vattenmiljö, NCC Teknik, Göteborg. Telefon 031-771 50 55 eller 070-586 75 29

Kristine Ek, teknisk specialist, Mark- och vattenmiljö; NCC Teknik Göteborg. Telefon 031-771 51 48 eller 070-230 11 48

Hedvig Elander, informatör, NCC Construction, Sverige. Telefon 08-585 512 73 eller 070-978 66 83

Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.