NCC AB

NCC på Gilla jobbet

Nyhet   •   Okt 08, 2012 08:53 CEST

Den 24 oktober på Gilla Jobbet på Stockholmsmässan leder NCC Property Developments inhouseforskare Susanna Toivanen en paneldebatt om öppna kontor och framtidens kontorsmiljöer.

Susanna har samlat en spännande panel med flera tunga namn från kontorsbranschen som kommer att debattera utvecklingen av kontorsmiljöer utifrån sina respektive perspektiv. I panelen finns Lotta Strömgren Jönsson, regionchef Syd NCC Property Development, Christina Bodin Danielsson, praktiserande arkitekt och forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, Jonas Falk, arkitekt verksam hos Strategisk Arkitektur och utvecklare aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, Karin Ståhl, CEO Perfect Group Stockholm, Börje Sjöholm, arbetsmiljöexpert på fackförbundet Unionen.

Öppna kontor eller inte?
Öppna kontor (kontorslandskap, flexkontor och kombikontor) tycks vinna allt mer mark när nya kontorslokaler planeras, oberoende bransch eller företagets verksamhet. Detta väcker många frågor: Vad är det som driver utvecklingen? Är det en trend eller är öppna kontor här för att stanna? Är en attraktiv arbetsplats per definition ett öppet kontor? Hur hänger ett modernt arbetssätt ihop med arbetets fysiska rum? Hur påverkas de anställdas hälsa och trivsel i olika kontorsmiljöer? Detta kommer paneldebatten att ta fasta på.

Den 24-25 oktober äger Gilla Jobbet rum på Stockholmsmässan. Gilla Jobbet är mötesplatsen som inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Activity Based Workplaces
Inom kontorsbranschen pratas det i dag en hel del om så kallade aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, Activity Based Workplaces (ABW). I kontorssammanhang är aktivitetsbaserade arbetsmiljöer vanligtvis flexkontor i vilka medarbetarna inte har egna fasta arbetsplatser. Även det så kallade kombikontoret är aktivitetsbaserat, men eftersom denna kontorstyp kräver mycket yta har den kommit i skymundan i dagens debatter trots sina fördelar. Vad som vanligtvis menas med dagens aktivitetsbaserade kontor introducerades redan för cirka 15 år sedan av den holländska konsultbyrån Veldhoen som är känd för att ha designat kontor för Macquarie Bank, Microsoft och andra globala företag.

För mer information och anmälan till Gilla Jobbet mötesplatsen se gillajobbet.se