ABE Partners

New York Times, ensliga byar och nakna kungligheter.

Nyhet   •   Aug 20, 2013 11:06 CEST

Ni kan historiken vid det här laget, det kommer komma mängder med nya toppdomäner och det råder en viss osäkerhet på vis detta kommer att förändra Internet. Oftast läser vi om hur fantastiskt detta kommer att bli, men bilden när vi pratar med kunderna är ofta den diametralt motsatta. Det är svårt att förstå hur den egna verksamheten kommer stärkas genom att det helt plötsligt kommer 1000-tals nya toppdomäner. Fler toppdomäner eller registrerade domännamn är ju inget som per automatik ökar besöken på hemsidan eller ökar omsättningen.

Låt oss jämföra det med att det helt plötsligt anlades nya byar i tidigare helt otillgängliga områden. Vill ni etablera er verksamhet i någon av dessa byar och i så fall vilka? För tillfället är alla nya byar helt obebodda, vilket innebär att det är i princip omöjligt att kunna rättfärdiga en etablering.

New York Times lyfter fram många intressanta frågor i sin artikel där de även låter många insatta uttala sig. Förvånande nog hör vi flera kritiska röster även inifrån själva lejonkulan, ICANN:

”You are creating a business, like derivatives on Wall Street, that has no value”

”You can charge people for it, but you are contributing nothing to the happiness of humanity.”

Orden ovan är från Esther Dyson, före detta founding chairwoman på ICANN, och belyser något väldigt viktigt. De nya toppdomänerna kommer inte förändra Internet eller möjligheterna med det på något vis. Vi pratar inte om några nya revolutionerande tekniker utan endast fler adresser. Det är lätt att dra en parallell till H.C. Andersens klassiska saga om Kejsarens nya kläder. Vi matas med information om hur fantastiskt detta kommer bli och det är lätt sluta tänka kritiskt och ansluta sig till flocken och hyllningarna, medan det i själva verket är ganska uppenbart att nyttan för företagen och Internetanvändarna är tämligen begränsad för att inte säga obefintlig. Allt mer tyder på att kungen i själva verket inte har mer kläder på sig än den genomsnittliga besökaren på en tysk nudiststrand.