Meet In Grid, fd RAU

---- News Flash: RAU & Värdegrunden ----

Nyhet   •   Sep 15, 2014 10:31 CEST

Med anledning av valutgången känns det viktigare än någonsin att skolfrågan utvecklas till att handla om väsentligheter. Därför kommer RAU att uteslutande, i varje enskilt projekt, fokusera ännu starkare på värdegrundens grundläggande betydelse för skolans uppdrag. 

Det är uppenbart att om vi lyckas bättre med värdegrundsarbetet så kommer antidemokratiska och rasistiska krafter att förlora sin grogrund.
Därför kommer vi att stå upp för värdegrundsarbetet i svensk skola. Det är dags att vi inser hur viktig skolan är för att vi ska utveckla kunskaper, färdigheter, förmågor och en stark värdegrund. Varje förlorad ung människa är ett demokratiskt misslyckande.

Fredrik Svensson
Director of Fun
Rektorsakademien Utveckling, RAU