Cloudos.se

Nobelpriset i kemi hjälper världen att bota cancer och sjukhussjukan .

Nyhet   •   Okt 06, 2010 14:49 CEST

Nobelpriset i kemi har koppling till Nobelpriset i fysik. Båda Nobelprisen handlar om grundämnet kol och det finns rapporter om att man använder Grafen för att åstadkomma Suzukis reaktion genom att anbringa palladiumatomer på Grafennätet. Danska forskare anbringar väte på Grafennätet för att få Grafen att fungera som halvledare.

Man kan också erhålla bättre ljusstyrka med palladiumkatalyserade korskopplade organiska ljusdioder så kallade OLED:s som används för att tillverka mycket tunna skärmar.Här kan man sedan lägga på ett Grafennät för att få skärmen tryckkänslig.

Men en ännu en större anledning till kemipriset är att vissa läkemedel som finns naturliga i ytterst liten mängd i naturen kan syntetiseras med hjälp av palladiumkatalyserade korskopplade kolatomer. Med hjälp av denna teknik framställs syntetiserade cancerläkemedel, antibiotikum och läkemedel som kan påverka och kanske bota hiv bland annat.

Mera information på http://www.cloudos.se