AFA Försäkring

Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

Nyhet   •   Mar 05, 2015 10:01 CET

Foto: Martina Huber

Arbetsmarknadsdepartementet arbetar med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken. Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren, i syfte att skapa en dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras inom området.

Det första kunskapsseminariet hölls tisdagen den 3 mars på temat nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Seminariets medverkande och publik bestod av representanter från Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmiljöverket, AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter.

Vid seminariet identifierades både utmaningar och möjligheter, som regeringen avser att använda som underlag till den nya arbetsmiljöstrategin. Ett av de konkreta förslag som kom fram vid seminariet var att samla kunskap om arbetsmiljö i ett kunskapscentrum.

Seminariet videoinspelades och finns att se här