Nordic Medtest

"Nordic MedTest - ett föredöme för andra branscher"

Nyhet   •   Feb 14, 2013 00:00 CET

"Vi var med för att vi tycker att det är en intressant tanke och en bra, möjlig plattform för att kunna erbjuda våra tjänster runt sjukvård i Sverige", säger Björn Lundin på HP - en av deltagarna på den workshop som arrangerades i december av Nordic MedTest. "Vi ser positivt på satsningen och hoppas på att fler branscher tar till sig detta sätt att arbeta".

Vad gav den dig?

"Workshopen gav oss en bra insyn i hur lång man har kommit i dessa tankar och vilka svårigheter som finns. Utöver att tekniskt lösa problematiken med många olika system, komplex integration och många kravställare så ska det dessutom ske i offentligheten med en politisk beslutsprocess."

Hur ser du på denna satsning?

"Vi ser positivt på satsningen och hoppas på att fler branscher tar till sig detta sätt att arbeta. Det skulle inte bara ge fler uppdragsgivare och uppdrag utan det skulle framför allt höja statusen på test som en egen bransch. Jag misstänker starkt att vi kommer att se fler kunskapskluster samordna sina fackkunskaper inom olika former och satsa på att få fram så effektiva testprocesser som möjligt för dem. Vi som håller på med testverktyg och metoder är väldigt generiska men vad som är viktigt att testa och vilken information man behöver få ut kan skilja sig mycket."

Vad kan och vill ni bidra med i denna satsning?

"Vi har idag tjänster för att stödja ett liknande tänk. Det är faktiskt så att vi inom HP redan fungerar så när vi hanterar många olika kunders testfunktion och levererar det beslutsunderlag de behöver. Utöver verktyg och tjänster så har vi därför också beprövade metoder och prismodeller som möjliggör stordriftsfördelar och samtidigt erbjuder mindre åtaganden."

Vilken är den största utmaningen för att denna satsning ska lyckas?

"Den största utmaningen är att samordna alla intressenter så att de förstår hur de de ska kunna uttnyttja Nordic MedTests tjänsteutbud vilket mycket är en politisk, marknadsförings, trovärdighets och styrningutmaning. Den största tekniska utmaningen är att hantera alla de miljöer som krävs för att hantera systemkomplexiteten med leverantörer, produkter, versioner och motsvarande kravbild som ska användas för att driva testarbetet."