SWEDEN 瑞典 EXPO 2010

Nordisk Energi- och Klimatdag på Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

Nyhet   •   Dec 22, 2009 12:00 CET

Oslo, Norge. (14 december 2009) – Nordiska Ministerrådet ska hålla en Nordisk – Kinesisk energi- och klimatdag den 25 juni 2010 på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai, sammanförande ministrar, företagsledare, forskare och andra nyckelpersoner från Kina och de nordiska länderna.

Evenemanget kommer fokusera på hur ett ökat samarbete och interaktion mellan Kina och de Nordiska länderna kan bidra till framtagning och användning av ren energi och klimatteknologi och äger rum på de olika nordiska paviljongerna. Man kommer att bjuda till såväl enskilda talare såväl som paneldiskussioner med och av områdesexperter och ledare från både den offentliga och den privata sektorn. Bland de konfirmerade talarna återfinns bl.a. Halldór Åsgrímsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, såväl som andra delegater på ministernivå. Både Kinesiska och Nordiska delegater som medverkar kommer representera den offentliga såväl som den privata energimarknaden tillsammans med bilaterala kooperativa initiativ och tillsammans bildar de en unik nätverks möjlighet.

Ett samarbete mellan Kina och de Nordiska länderna, vad gäller framtagning såväl som spridning av energi- och klimatforskning, har stor potential att kunna matcha kompletterande kompetens och kan även leda till synergieffekter inom energiteknologisk forskning. Kina är på frammarsch som nyckelspelare inom framtagning av miljöteknologi och implementerar dessa lösningar på en stor skala och i snabb följd. Tillsammans kan de Nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, erbjuda kompetens inom miljöteknik med en bred spännvidd och unik erfarenhet inom internationell forsknings- och utvecklings samarbete.

Motivet för evenemanget är att länka komplimenterande styrkor och genomföra multilaterala samarbeten mellan Kina och de Nordiska länderna. Målet syftar till att bygga ett Kinesiskt – Nordiskt forskningsnätverk och därigenom främja kunskap om respektive energiforskning och utvecklings arbete liksom komplementära energi- och klimatlösningar, att etablera en plattform för Kinesiskt – Nordiskt multilateralt samarbete och slutligen att bidra till att bygga en plattform för främjandet av dessa frågor.

För ytterligare information, besök www.nordicenergy.net/china
Kontakt:
Heidi Hautajärvi, hh@nordicenergy, net +47 95 700699
Benjamin Donald Smith, bs@nordicenergy.net +47 9040 6203