Nordens välfärdscenter

Nordisk Jobbmässa och konferens om ungdomsarbetslöshet

Nyhet   •   Apr 25, 2013 11:32 CEST

En jobbmässa och därpå följande konferens arrangerades den 22 april på Voksenåsen, Norges nationalgåva till Sverige, i Oslo. Temat för dagen var ungdomsarbetslöshet. Mässan besöktes av närmare två hundra ungdomar, många av dem hade kommit från Sverige. Konferensen som följde handlade om hur fler unga ska kunna komma i arbete.

Statssekreterare Norvald Mo var på plats på konferensen, liksom norsk media. Presentationerna var många och tog ett vittfamnande grepp om ämnet.

Jenny Tägtström, utredare på Nordens Välfärdscenter, belyste situationen för unga på arbetsmarknaden med utgångspunkt i rapporten Unge på kanten. Bland annat konstaterades att det inte bara är nivåerna på arbetslöshet och sysselsättning som skiljer sig för unga i de nordiska länderna, men att också villkoren på arbetsmarknaden ser olika ut.

- Unga i Sverige arbetar till exempel i mycket högre utsträckning i tidsbegränsade kontrakt, något som kan ge otrygghet för individen och på sikt försvåra för deras etablering på arbetsmarknaden, menade Jenny Tägtström.

Lars Djarnæs, Seniorrådgivare Nordiska ministerrådet talade om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som en möjlighet för unga att hitta arbete i ett annat nordiskt land:

- Den nordiska arbetsmarknaden är dock inte lösningen på ungdomsarbetslösheten, enligt Djarnæs. Däremot är det en möjlighet för samtliga nordiska länder. Den gemensamma arbetsmarknaden kan hjälpa till att utjämna cykliska svängningar i den nationella ekonomin, motverka inflationsökning och
bidra till ekonomisk växt.

Under 60-talet skedde den största inomnordiska arbetsvandringen till Sverige, idag söker sig svenska ungdomar till Norge. När tiderna förändras, förändras också vandringsmönstren då arbetssökande söker sig dit jobben är.

Bjørn Halvorsen, specialråd vid Arbeidsdepartementet i Norge, framhöll vikten och bristen av evalueringar av arbetsmarknadsinsatser för unga.

- Om vi inte känner till vad som fungerar vet vi heller inte vad vi ska satsa på, sa Halvorsen. Danmark har legat i framkant med att utvärdera projekt och arbetsmarknadssatsningar för unga, de övriga nordiska länderna har mycket att lära från Danmark.

José Pérez Johansson projektledare för Jobbresan berättade om hur svenska ungdomar får hjälp och stöd för att hitta arbete i Norge.

- Grundidén med Jobbresan är att hjälpa de unga att utöka sin komfortzon så de kan söka jobben där de finns, berättade Pérez Johansson.

I Jobbresan är vuxna med och ger råd till unga under hela resan, från förberedelser i hemlandet till praktisk hjälp med boende och arbetsgivarkontakter i Norge. På det här sättet skapas en trygg omgivning som gör att de unga vågar utmana sig själva. Ungdomarna i programmet är registrerade som arbetslösa på arbetsförmedlingen och många saknar helt tidigare arbetserfarenhet.

Konceptet är inte är beroende av att de unga flyttar från ett annat land till ett annat. Jobbresan kan därför lika gärna användas som en insats för att hjälpa arbetslösa ungdomar i Norge, menade José Pérez Johansson.

Debatten som avslutade konferensen var livlig och berikades av deltagarnas skilda utgångspunkter. Patrik Karlsson från Svenskt Näringsliv menade att arbetsförmedlingarna kunde bli bättre på att matcha arbetssökande med arbetsgivare.

- För att uppnå det bästa matchningsresultat med unga arbetssökande är det viktigt att arbetsförmedlingen tar kontakt med arbetsgivarna på orten, lär känna dem och deras verksamhet, sa Patrik Karlsson.