Sveriges Centrum för Nollenergihus

Norge storsatsar på byggande av passivhus!

Nyhet   •   Okt 26, 2012 08:21 CEST

Norge tillhör inte EU men blir ledande i Europa på ”Nära Noll Energihus”.

Redan 2015 förväntas den norska byggnadsstandarden bli lika med den passivhusstandard som nu håller på att etableras i praktiska projekt över hela Norge.

På den nordiska passivhuskonferensen i Trondheim som gick av stapeln 22 – 23 oktober framkom tydligt vilken satsning Norge nu gör på byggande passivhus och nollenergihus. Det märktes på det stora intresset från de drygt 400 deltagarna, men också på den genomtänkta satsningen för att bygga upp kunskap, erfarenheter och sprida dessa i praktiskt byggande.

 Den norska satsningen står på flera ben:

Forsknings- och miljöinstitutet SINTEF har länge varit ett viktigt kunskapscenter och varit engagerade såväl i den norska beräkningsstandarden  och i de norska passivhuskriterierna (norsk standard).

 Husbanken, som är en statlig finansiell kraft för husbyggande medverkar aktivt till att lågenergibyggandet kan bli en verklighet genom att stödja standardiseringsarbete, kunskapsuppbyggnad och inte minst finansiering av byggnaderna med lån som gör passivhusbyggandet attraktivt även för en okunnig allmänhet.

 Man har startat ett demonstrationsprogram, FutureBuilt som stöttar ett 50-tal mycket stora demonstrationsprojekt med kompetens- och utvärderingsstöd (ca 7 mkr/år).

 Forskningsprogrammet ZEB, Center for research in Zero energy building), gräver djupare i utvecklingsfrågorna och kommer stödja byggbranschen med  kunskap som sen sprids genom byggbranchorganisationens Lavenergiprogram, som arbetar med kompetensutveckling och information anpassat för byggföretagens behov, finansierat av stat och byggnäringen.

 Enova, som kan liknas med den svenska Energimyndigheten, har givit stöd till ca 260.000 m2 passivhus vad avser en väsentlig del i deras merkostnader.

 För det befintliga byggnadsbeståndet är utmaningen mycket större än för nyproduktion.

I Norge startar Husbanken ett program med fördelaktiga lån och bidrag på 750 kr/m2, (max 60% av merkostnaden) för ”djuprenovering” av befintliga byggnader till nästan passivhusnivå.

 Personlig kommentar från en svensk deltagare

De olika norska organisationerna är tydliga samarbetspartners i många av de projekt som redovisades och vi svenska deltagare kände en viss avund över hur väl dessa organisationer samarbetar och kompletterar varandra. Att sedan Norge nu lägger in skyhögt större resurser jämfört med de svenska på att göra spjutspetsbyggande till en väl fungerande minimistandard är bara att gratulera. 

 Jo visst, i Sverige har vi fortfarande byggt fler bostäder på passivhusnivå. Att fler än 2000 bostäder (huvudsakligen bostadslägenheter) redan tagits i drift och det helt utan smörjmedel från staten är ett kvitto på hur starkt intresset hos förvaltare och byggföretag är. Men det är sorgligt att vi inte har någon egentlig verksamhet för att samla in information från dessa, så vi kan lära oss och bli bättre. Istället ska vi först vänta till 2014 innan staten satsar 120 mkr för utvärdering av 500 nya demonstrationsprojekt. Därefter ska de byggas, mätas och utvärderas. För flerbostadshus är det en 5-årsperiod vi då talar om, vilket innebär att först framåt 2020 så finns kunskapen framme. Men inte för passivhus, utan för ”lågenergihus”.

 Vi har ett program för lågenergihus (LÅGAN). I Norge har man ett program för nollenergihus.

 Det sägs dessutom att det finns en myndighet i Sverige som inte vill att vi ska bygga effektivare förrän de klarat ut om det är bra eller dåligt.  Varför inte satsa pengarna nu och utvärdera passivhusen som redan byggts istället för framtida byggnader på lågenergihusnivå.   Vi har fortfarande ett litet försprång i Sverige, ett försprång som skulle kunna vara till gagn för svensk byggindustri och för kunskapsexport. Vem vinner på att vi ska vänta i sju år till? Satsa nu!

 

Ännu stolt, men hur länge till?

Eje Sandberg

Sveriges Centrum för Nollenergihus