Norra Skogsägarna

Norra sponsrar jämställt

Nyhet   •   Jun 14, 2013 11:05 CEST

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande väldigt mycket av manliga normer och maktstrukturer. Sponsring och reklam är en viktig inkomstkälla för föreningslivet och påverkar därför också barn och ungdomars möjlighet till idrottsutövande.

Sponsringen i sin helhet utvecklas och ökar trots lågkonjunktur och den förväntas också fortsätta växa. Norra Skogsägarna drar därför slutsatsen att det blir än mer viktigt att pengarna fördelas rättvist så att tjejer och killar ska ges samma möjlighet att utöva sin idrott. 

Nu tar Norra Skogsägarna helt nya grepp genom en satsning på jämställd sponsring.

– Vi har ingått ett avtal med FairPay Foundation, en nybildad stiftelse som tar sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitik. FairPay Foundation arbetar för att alla människor oavsett kön ska få samma möjligheter att utöva idrott, säger Norras Vd Pär Lärkeryd och fortsätter: 

– Avtalet innebär att vi under en treårsperiod ska uppnå en jämställd fördelning av våra sponsringsmedel, 50/50 mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.