Sveriges Kommuner och Landsting

Norrbotten ska bli jämställt

Nyhet   •   Dec 20, 2013 14:03 CET

Norrbotten ska bli Sveriges första jämställda län. Samtliga kommuner och Norrbottens läns landsting är överens om att senast 2020 erbjuda lika vård och samhällsservice till länets alla invånare, oavsett kön.

Kommunerna i Norrbotten har undertecknat den europeiska jämställdhetsdeklarationen och ska tillsammans med Norrbottens läns landsting presentera sitt arbete och mål på Nordiskt forum 2014 i Malmö. Nordiskt forum är det största internationella jämställdhetseventet sedan 1994.

I en debattartikel skriver representanter från samtliga parter att "Vård och medborgarservice ska ges lika till länets tjejer, killar, kvinnor och män. Norrbotten ska 2020 vara det första län i landet där tjejer och killar, kvinnor och män, har samma makt att forma samhället och sitt eget liv." De kallar nuvarande läge för genant och listar sju punkter som visar på hur ojämställt länet är i dag. Bland annatär 34 procent kvinnor och 66 procent män av alla chefer, högre tjänstemän eller högre politiker. Av de verkställande cheferna på större företag är endast 13 procent kvinnor. Kvinnans heltidslön är 86 procent av mannens och pappornas andel av uttagna föräldradagar är 24 procent.

– Det är roligt att kommunerna och landstinget har enats kring det här viktiga arbetet och målet. På SKL har vi under flera år uppmanat våra medlemmar att arbeta för att genomföra deklarationen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL undertecknade för sju år sedan den Europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå, även kallad CEMR-deklarationen, och har sedan dess uppmanat och stöttat kommuner, landsting och regioner att göra detsamma. Hittills har 79 kommuner och 16 landsting och regioner i Sverige undertecknat deklarationen. Det innebär att 86 procent av befolkningen omfattas.

Den strategi för arbetet med jämställdhetsdeklarationen som SKL:s styrelse beslutade om år 2008 är genomförd och förbundet har de senaste åren på flera sätt arbetat för att stötta medlemmarnas arbete, bland annat med att genomföra fyra utbildningar, som kallats "CEMR-deklarationen - från ord till handling", under året som gått. 

Fakta: CEMR:s deklaration för jämställdhet

  • CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation där SKL är medlem. 
  • Deklarationen är öppen att underteckna för såväl samtliga medlemsorganisationer i CEMR som för varje enskild kommun, landsting, region i Sverige och andra europeiska länder.
  • Utgångspunkten är att kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i arbetet för jämställdhet som stora arbetsgivare, som beslutsfattare och opinionsbildare och som ansvariga för grundläggande infrastruktur i form av tjänster, som  skola, vård och omsorg.
  • Jämställdhetsdeklarationen består av 6 principer och 30 artiklar som ansvarig förtroendevald undertecknar. Inom två år ska undertecknaren upprätta en handlingsplan.


Läs debattartikel av Norrbottens kommuner och Norrbottens läns landsting

Läs mer om SKL:s arbete med jämställdhet

Kontakt

För mer information:
Anna Ulveson, handläggare
avdelningen för vård och omsorg
08-4527467
anna.ulveson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook