B3 Healthcare Consulting AB

Norrbottens e-passion

Nyhet   •   Apr 21, 2013 16:18 CEST

I Norrbotten är e-hälsolösningar särskilt i fokus. Här ser man nytta och möjlighet extra tydligt med många mil till vården.

– E-hälsa ingår i mitt arbete och jag ser fantastiska möjligheter att utveckla de här frågorna, säger Agneta Granström entusiastiskt.

Hon är miljöpartistiskt landstingsråd i Norrbotten men har också en mångårig bakgrund från vården där hon arbetat som sjuksköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommun, på landstingsnivå samt på universitetet i Luleå.

– Det här är ett ämnesområde som jag verkligen brinner för. Min bakgrund till det är glesbygdsperspektivet.

Själv bor Agneta i lilla byn Storsand, med 20 hushåll, mellan Jokkmokk och Boden. Till närmaste vårdcentral är det 7,5 mil och till sjukhuset tio.

– Norrbotten är så stort. Ska man arbeta med sjukvård behövs transparens i processerna, oavsett om det handlar om väldigt sjuka människor eller gamla. Jag har i jobbet fått skicka patienter i bårbil till sjukhus, istället för att behandla på plats. Bara för att ordinationen inte gått att få till. Därför tycker jag att distansdiagnostiska möjligheter är väldigt intressanta.

Redan i sin gärning som sjuksköterska intresserade sig Agneta för e-hälsolösningar. Idag har hon det som fokus som landstingsråd där hon tjänar 252 000 invånare som bor på en fjärdedel av Sveriges yta.

– Idag är diagnosticering på distans verklighet. Vi ser patientmedverkan i vården. Patienten kan koppla upp sig till sin vårdcentral för avstämning med diabetessköterska, vårdcentralsläkare eller specialister. Det minimerar resandet för patienterna. Samtidigt kommer specialisterna ut till patienterna – via länk.

Trots en åldrad befolkning visar utvärderingar på ett mycket positivt resultat och mottagande.

– Patienter får exempelvis läkaruppföljning med doktorn via nätet, på videokonferens. Och patienterna säger att det är så de vill ha det.

Erbjudandet gäller dem som har tillgång till dator och internet. Nättäckningen är god i området, den som saknar dator erbjuds sedvanliga läkarbesök. Men i takt med att allt fler utrustar sig med smarta telefoner och surfplattor kopplas också teknikovana upp till systemet i allt högre utsträckning.

– Dessutom är det så att de som är 70 år idag och datavana är de som är 80 om tio år. Därför måste vi öva, göra tjänsterna kända och kunna erbjuda dem redan idag. Vi kan inte vänta längre, betonar Agneta.

När det gäller frågor som vårdplanering är det inte tekniken som brister idag. Där det fallerar beror det på mänskliga faktorer.

– Vi lägger mer och mer och mer tid på videokonferenser mellan vårdgivare i Norrbotten. Och vi tycker att det fungerar jättebra.

I Norrbotten ingår man också i det stora europaprojektet Renewing health, som syftar till olika former av tjänster för hälsocoachning. I pilotprojektet har fyra norrbottniska vårdcentraler utvärderat e-tjänster för uppföljning av diabetespatienter och personer med hjärtsvikt. Resultatet är så gott att breddinförande nu väntas under året.

Agneta ser alltså möjligheter och fungerande verksamhet när hon betraktar e-hälsa. Ändå är hon frustrerad.

– Det finns så stora brister i vårdutbildningarna. Detta är framtidens arbetssätt och verktyg. Ändå finns det inte som obligatoriska inslag i utbildningarna. Det borde vara självklart.

Datasystem kan man lära sig på plats i verksamheten. Men finliret runt omkring är en annan utmaning för blivande vårdgivare. Hur bemöter man en patient som förberett sitt läkarbesök genom att googla fram vetenskapliga artiklar? Hur ser hela den digitala vården ut totalt? Och hur fångar man upp den djupa kunskap som patientorganisationer och enskilda patienter faktiskt har?

– I framtidens vård måste vi interagera mer med patienterna. Därför är det viktigt att patienterna äger tillgång till sina egna journaler. Det är ju patienterna det handlar om i slutänden. E-tjänsterna är oerhört viktiga. Men vi måste våga tänka om för att kunna leverera högkvalitativ vård.

ANNA HAGNELL

anna.hagnell@telia.com