E.ON Sverige AB

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Nyhet   •   Okt 10, 2016 08:52 CEST

Norrtäljeborna kan nu fylla sina fordonstankar med biogas gjord på avfall från Stockholmsregionen. Biogasen tillhandahålls av E.ON och tankas på OKQ8:s station på Stockholmsvägen 51. Den nya biogasstationen utgör ytterligare ett steg i E.ON:s satsning på utbyggnation av infrastruktur för hållbara drivmedel i Sverige.

Idag genomför Norrtälje kommun och E.ON, som levererar fordonsgasen, en officiell invigning. Norrtäljeborna har sedan i somras kunnat tanka fordonsgas från Stockholmsregionen på OKQ8:s station på Stockholmsvägen 51.

För E.ON är den nya tankstationen en viktig del i företagets satsning på att bygga ut infrastrukturen för hållbara drivmedel i Stockholms- och Uppsalaregionen.

- Etableringen av en välfungerande infrastruktur för hållbara drivmedel är ett avgörande första steg för att få igång efterfrågan på fordon som drivs på alternativa drivmedel. Vi vill att den nya stationen i Norrtälje ska uppmuntra fler att satsa på biogas och underlätta för de som redan har tagit steget, säger Michelle Ekman, fordonsgasansvarig region öst på E.ON Gas Sverige.

För Norrtälje kommun är den nya tankstationen en viktig del i kommunens miljöarbete. Fordonsgasen som levereras till tankstationen produceras genom rötning av matavfall. Restprodukterna från drivmedelstillverkningen kan senare användas som gödning, vilket skapar ett lokalt och hållbart kretslopp.

- Satsningen på en tankstation för fordonsgas i Norrtälje kommun ligger rätt i tiden eftersom vi har för avsikt att sänka koldioxidutsläppen i Norrtälje kommun. Därför är vi väldigt glada att E.ON ger oss möjlighet att tanka fordonsgas, säger Berit Jansson (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Norrtälje kommun.

Biogasen sluter det lokala kretsloppet i regionen

Den nya biogaspumpen i Norrtälje är en del av en större satsning i Stockholmsregionen som E.ON genomför i år. Under våren och sommaren har E.ON byggt och driftsatt fyra publika tankställen för biogas i regionen. Orterna som berörs är Uppsala, Järfälla, Enköping och Norrtälje. Sammantaget finns det nu ett trettiotal tankstationer för fordonsgas i Stockholmsområdet.

För mer information vänligen kontakta:
Michelle Ekman, fordonsgasansvarig region öst på E.ON Gas Sverige AB
E-post: michelle.ekman@eon.se
Tel: +46 725-26 40 73

Linda Börjesson, tillväxt- och utvecklingschef Norrtälje kommun
E-post: linda.borjesson@norrtalje.se
Tel direkt: ‪0176-716 06
Mobil: ‪073-962 36 63