MarketDirection Sweden AB

NPS-Nätverket - nätverksforum för dig som är intresserad av kundlojalitet

Nyhet   •   Sep 17, 2018 17:56 CEST

Med NPS-Nätverket har vi på MarketDirection velat skapa en källa till mycket inspiration och kunskap om kundlojalitet och kundupplevelser, där metoden NPS är en röd tråd i samtliga aktiviteter. Vi står som arrangör för de olika NPS-eventen. Som medlem i NPS-Nätverket får du möjlighet att gå på alla nätverksträffar som vi  anordnar. Här kan du läsa mer om de olika träffarna.

NPS-Dagen – forum för NPS-intresserade som vill driva förändring med NPS

Två gånger om året genomför vi NPS-Dagen, en gång på våren och en på hösten. NPS-Dagen är vårt forum där de som arbetar med och har intresse av NPS som metod kan träffas för att få ta del av konkreta case, diskutera frågeställningar och lösningar samt nätverka med likasinnade för fortsatt utbyte.

Mycket erfarenheter och inspiration utbyts om NPS-metoden under NPS-Dagen. Eventet pågår en hel eftermiddag, mellan 13-17. Det är vanligtvis två erfarna föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter inom två olika NPS-område. Eventet riktar sig både till B2B och B2C. Vi på MarketDirection håller i eventet och är dagens moderator. Vi håller även i gruppdiskussioner och kommer med tips och idéer som bygger på våra erfarenheter som NPS-konsulter. Tanken är att du ska få praktiska tips och råd om hur du kan jobba vidare med NPS på hemmaplan. Och inte minst knyta kontakter med andra som jobbar med NPS.

Rundabordssamtal – mindre grupp, mer djup och spets

Det finns ofta ett stort behov för de som arbetar med NPS att kunna träffa andra företag och kontakter som arbetar med NPS för att utbyta erfarenhet även i mindre format än NPS-Dagen. Som en del i NPS-Nätverket finns därför Rundabordssamtal. Den mindre gruppen gör att det är lättare att gå mer på djupet och ämnesområdena är ofta mer nischade. Vi tillhandahåller lokal, lättare förtäring och en moderator som guidar i diskussionen och de ämnen som står på agendan.

Vi står som samordnare, värd och fungerar som moderator, men det är du och övriga deltagare som driver diskussionen. Gruppstorleken är runt 8-10 personer. Rundabordssamtalen pågår normalt i 2 timmar.

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats

En gång per kvartal anordnar vi studiebesök hos ett företag som arbetar med NPS-metoden. Det är både B2B- och B2C-företag som håller i besöken. Vi letar upp olika företag som jobbar med NPS och samordnare ett studiebesök på plats hos ett företag.

Under studiebesöket får du träffa representanter från företaget som jobbar aktivt med NPS-arbetet. Du kommer att få en genomgång hur det företaget utvecklar sin verksamhet genom att satsa på att driva ökad kundlojalitet genom NPS-program. Om du går med i NPS-Nätverket får du möjlighet att hänga med på studiebesöken som kommer.

Vill du veta mer om NPS-Nätverket? Gå in på https://www.marketdirection.se/natverkande/. Där kan du även anmäla dig till nätverket.