Diosentic Systems AB

Nu är det dags för alla kommuner att ta pulsen på Sveriges anhöriga

Nyhet   •   Apr 05, 2013 19:25 CEST

Nu är det dags för alla kommuner att ta pulsen på Sveriges anhöriga.

Uppföljningsinitiativet "Anhörigpulsen" startades i maj 2012 av Anhörigas Riksförbund med syftet att med bättre samlad kunskap och erfarenheter genom nationell uppföljning öka livskvaliteten både för de anhöriga och närstående på kort och lång sikt.

Det är nu dags för nästa steg, att engagera alla Sveriges kommuner i detta arbete för att nå ut till alla och tillsammans genom bättre kunskap kunna utveckla och förbättra anhörigstödet. Alla enkätintervjuer sker anonymt över landet och alla kommuner/anhörigföreningar kan se varandras resultat vilket skapar förutsättningar för att lära sig av varandra. Detta är inte en undersökning vid ett tillfälle utan vi etablerar ett sätt att i realtid dygnet runt, året runt, skaffa oss kunskap om hur anhöriga i Sverige har det. 

Anhörigas Riksförbund har hittills ett avtal baserat på ett pro bono engagemang med programvaruleverantören Diosentic Systems AB, men vi vill nu erbjuda metoden, frågorna och uppföljningsplattformen till alla kommuner.

Samma moderna och anpassade uppföljningsplattform (dioevidence™) för sociala områden används redan idag av många kommuner för att nationellt följa upp brukare inom målgrupperna vuxna med missbruksproblem (UIV, SKL-projekt), HVB (UBU, SKL-projekt) och familjehemsplacerade barn samt psykiskt funktionsnedsatta med betyg på brukar-, tjänste- och vårdgivarkvalitet. Uppföljningsplattformen är även förberedd för att kunna följa upp äldreomsorg nationellt.

Exempel på kommuner som idag använder den nationella uppföljningsplattformen inom socialtjänsten är: 

Göteborgs stad, Norrköpings-, Linköpings-, Örebro-, Botkyrka-, Huddinge-, Nacka-, Södertälje kommun, Dalarnas- och Jämtlands län samt många fler.

Målsättning

Med hjälp av detta uppföljningsinitiativ kan vi skapa mycket givande samarbeten mellan anhörigföreningar och anhörigkonsulenter i Sveriges kommuner i syfte att hjälpa och underlätta livet för alla anhöriga och deras närstående.

Exempel på resultat av uppföljningsarbetet kommer att presenteras på Anhörigriksdagen den 24 april i Varberg där även Maria Larsson och Göran Hägglund förekommer på scenen kring dessa viktiga frågor.