DHARMAZONE

Nu är vi med på SMINKSMARTS lista över produkter som aldrig är testade på djur

Nyhet   •   Okt 20, 2010 13:49 CEST

Naturligtvis är våra produkter inte testade på djur och framöver ser du det på märkningen "Leaping Bunny" på alla våra produkter.

 

Alla våra råvaror och även den fördiga produkten är kotrollerad och godkänd. Ingenstans i ledet testas våra produkter på djur. Det är inte riktigt så det ser ut överallat även om EU har infört förbud för djurtester inom kosmetika.

På SMINKSMART.SE kan man läsa följande......

Den 11 mars 2009 trädde ett förbud gällande djurtester av kosmetika i kraft inom EU, dock med undantag.

Efter två decenniers arbete har Djurens Rätt tillsammans med samarbetsorganisationen European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) lyckats få till ett förbud där tusentals djurs lidande kommer att få ett slut. Kampanjen har drivits i hela EU för att få slut på djurtesterna av kosmetika, och detta är ett viktigt delmål.

Djurtester av kosmetiska produkter och ingredienser får inte göras inom EU efter 11 mars 2009. Produkter och ingredienser som importeras till EU får inte heller ha genomgått djurtester utanför EU efter detta datum. För tre grupper av tester anser man dock att det kommer att ta längre tid att utveckla alternativ, så förbudet mot dessa träder i kraft först 2013. Det gäller giftighetstester med upprepad dosering (inklusive allergi- och cancertester), reproduktionstoxicitet och toxikokinetik (tester för hur gifter tas upp och omsätts). De tester som fortfarande tillåts kan ge upphov till omfattande lidande, och det går inte att veta i vilken omfattning dessa tester görs.

För att vara säker på att produkterna är djurvänliga rekommenderas därför att handla enligt vår lista över företag som inte testar på djur. Detta eftersom undantagen för vissa tester finns, och som konsument är det omöjligt att veta vilka produkter som har testats på djur.

Djurens Rätt och ECEAE kommer nu att fortsätta den internationella kampanjen för att få bort alla djurtester inom den globala kosmetikaindustrin. Då det nya förbudet endast gäller kosmetikaprodukter återstår också att kämpa för ett förbud mot djurtester av hushållsprodukter.